Obsah

Územný plán

AKTUALIZÁCIA 2015, ZMENY A DOPLNKY Č.2

Obsah UPN

Obsah UPN

obsah.pdf Stiahnuté: 75x | 07.03.2017

Textová časť

Príloha č. 1 Radónové riziko

priloha1radonoveriziko.pdf Stiahnuté: 90x | 07.03.2017

Tab.č. 1, 2 FPR Bývanie.

tabulka12.pdf Stiahnuté: 84x | 07.03.2017

Tab.č. 3, 4 FPR Vybavenosť a rekreácia

tabulka34.pdf Stiahnuté: 90x | 07.03.2017

Tab.č. 5 FPR Výroba

tabulka5.pdf Stiahnuté: 66x | 07.03.2017

Tab.č. 6 Potreba elektr.energie

tabulka6.pdf Stiahnuté: 65x | 07.03.2017

Tab.č. 7 Návrh Trafostaníc

tabulka7.pdf Stiahnuté: 54x | 07.03.2017

Tab.č. 8 Potreba plynu

tabulka8.pdf Stiahnuté: 47x | 07.03.2017

Tab.č. 9 Potreba tepla

tabulka9.pdf Stiahnuté: 56x | 07.03.2017

Tab.č.10 Návrh telefónnych staníc

tabulka10.pdf Stiahnuté: 55x | 07.03.2017

ÚPN obce Bystričany_ZaD č.2 Návrh - Text.smer.časť_Diel A

diela.pdf Stiahnuté: 100x | 07.03.2017

ÚPN obce Bystričany_ZaD č.2 Návrh - Text.zaväz.časť_Diel B

dielb.pdf Stiahnuté: 56x | 07.03.2017

Grafická časť

01- Širsie vztahy

sirsievztahy.pdf Stiahnuté: 72x | 07.03.2017

02A - Priestor. uspor. a funkčne vyuz.uzem.

2a.pdf Stiahnuté: 82x | 07.03.2017

02B - Priestor.uspor. a funkcne vyuz.uzem.

2b.pdf Stiahnuté: 63x | 07.03.2017

03 - Verejné dopravne vybavenie

3.pdf Stiahnuté: 60x | 07.03.2017

04 - VTV energetika, informacne siete

4.pdf Stiahnuté: 54x | 07.03.2017

05 - VTV vodne hospodarstvo

5.pdf Stiahnuté: 67x | 07.03.2017

06 - Perspek. pouz.ppf a lpf na nepol. ucely

6.pdf Stiahnuté: 53x | 07.03.2017

07 – OpaK

7.pdf Stiahnuté: 56x | 07.03.2017

Stránka