Obsah

ZŠ s MŠ Bystričany

Základná škola s materskou školou Bystričany – rozpočtová organizácia obce

Web stránka našej školy: www.zsbystricany.edupage.org

Škola

Obec Bystričany zriadila od 1.7.2002 subjekt Základná škola s materskou školou v Bystričanoch. Prvýkrát sa začalo učenie v novej škole dňa 17.1.1967. Oficiálne slávnostné otvorenie novej školskej budovy sa potom uskutočnilo dňa 3. septembra školského roku 1967/68. Riaditeľom školy bol Gustáv Hrádel a zástupcom riaditeľa Augustín Lukáč.

Hlavná budova školy má 14 učební, jednu špeciálku pre fyziku a chémiu, 6 kabinetov, riaditeľňu, zborovňu, prezuváreň pre učiteľov i žiakov, kotolňu ústredného kúrenia, WC a umyvárne. Vľavo od hlavnej budovy je telocvičňa 11x22 m, náraďovňa, dielne na kov a drevo, kabinety, umyvárne, sprchy.

Od roku 1968 až 1990 pôsobil ako riaditeľ školy Augustín Lukáč a zástupcom riaditeľa bol Ladislav Jakál. Riaditeľkou školy od roku 1991 až do roku 2002 bola Anna Komžíková a zástupkyňou Anna Radosová. Od roku 2002 až do roku 2007 bola riaditeľkou školy Mgr. Anna Radosová a zástupkyňou Mgr. Helena Bartošová. Novým riaditeľom školy je Mgr. Kamil Šteiner a zástupkyňou Mgr. Ivana Plachá.

Vymazať z pamäti sa nedajú dlhoročné aktivity školy so spoločenskými organizáciami v obci a to s Dobrovoľným požiarnym zborom, s Dozorným výborom Jednota Bystričany a aj so Slovenským zväzom záhradkárov, ako aj so Slovenským červeným krížom a s Vojenským útvarom Čereňany.

Udalosti v skratke:

  • 1.1.7.2002 – vznik jedného právneho subjektu Základná škola s materskou školou v Bystričanoch,
  • 2.október 2002 – schválenie projektu INFOVEK a získanie 6 počítačov a pripojenie internetu, využívanie internetu bezplatne,
  • 3.január 2004 – vybudovanie zimného športového klziska,
  • 4.september 2004 – otvorenie letnej učebne – altánku,
  • 5.december 2004 – vybudovanie novej počítačovej učebne,
  • v decembri 2007 škola oslavovala 40. výročie svojho vznikuZákladná škola s materskou školou Bystričany je škola ako každá iná. So svojimi starosťami a radosťami, úspechmi či neúspechmi. Želáme si, aby našim deťom svietila radosť z očí, aby túžili po všetkom novom a nepoznanom. Z dosiahnutých výsledkov v škole nech majú radosť nielen ony, ale aj ich učitelia a rodičia.