Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva BYSTRIČANY

 

Komisia povodňová, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy

Predseda:  Ing. Tibor Školna

Členovia:  Marián Valter 

                  Ing. Andrea Radosová

                  Marián Bohuš

                  Ján Trojčák

                  Juraj Barta                  

 

Komisia pre výstavbu, rozvoj  a územné plánovanie:

 Predseda:  MariánValter 

 Členovia:   Ing. Marek Bartoš

                    Ing. Juraj Išky

                   Michal Sluka

                   Bc. Maroš Súkeník                                       

 

 Komisia pre kultúru, školstvo a mládež:

 Predseda:  Ing. Andrea Radosová 

 Členovia:   Ing. Marek Bartoš

                    Mgr. Lucia Obžerová

                    Bc. Zuzana Kytková

                   Tatiana Štrbová

                    Ivana Boboková

 

 Komisia pre šport:

 Predseda:  Ján Pastierik

 Členovia:   Ing. Marek Dobiš

                    František Barta

                    Jaroslav Plevka

                    Jozef Gašparovič

               

 

 Komisia pre financie a cestovný ruch:

 Predseda:  Ing. Marek Dobiš

 Členovia:   Mgr. Lucia Obžerová 

                    Mgr. Kamil Šteiner

                    Mgr. Filip Lukáč

                    Ing. Dušan Šnirc                   

                                 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a pre hospodárenie s bytmi:

Predseda: Anna Bajzíková

Členovia:  Ján Pastierik

                  Mária Murtíniová

                  Helena Frívaldská

                  Anna Iliašová 

       

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   funkcionárov:

 Predseda:   Anna Bajzíková            

 Členovia:    Ján Pastierik

                     Ing. Tibor Školna