Obsah

PRACOVNÍCI OBCE

kontakt: 046 / 5493 120,   +421 915 892 826

 

Ekonómka obce

Ing. Ľuboslava Gogorová 
E-mail: luboslava.gogorova@bystricany.sk 

 

Referent daní a poplatkov

Jana Šnircová

E-mail: jana.snircova@bystricany.sk

 

Matrika, evidencia obyvateľstva, stavebná oblasť

Soňa Dudášová

E-mail: sona.dudasova@bystricany.sk

 

Samostatný odborný referent v oblasti bytov, pokladníčka, personalistka a mzdy

Ing. Juliana Plevková

E-mail: juliana.plevkova@bystricany.sk

 

 

Zodpovedná osoba

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme kontakt  na zodpovednú osobu: 

kontakt: zodpovednaosoba@bystricany.sk