Obsah

Zbor pre občianske záležitosti

v obci
 

ZPOZ – Zbor pre občianske záležitosti

 

     V obci Bystričany svoju činnosť uskutočňuje  zbor pre občianske záležitosti  od doby vzniku Miestnych národných výborov, dávno pred vznikom dnešných obecných úradov.

     Už dlhé roky členovia tohto zboru organizujú  množstvo občianskych obradov a slávností spojených zo životom ľudí žijúcich v našej obci.

 

     Od roku 2011  sú členmi zboru: starosta obce Vojtech Bartoš, matrikárka Soňa Dudášová, pracovníčka obce Jana Šnircová, poslankyňa OZ Bystričany Anna Bajzíková, Ing. Juliana Plevková - spev, Mgr. Libor Plevka - hudobník, Helena Kmeťová – zapisovateľka pamätnej knihy obce.

 

     Tento kolektív pracovníkov uskutočňuje v priebehu roka pravidelné obrady a  rôzne príležitostné slávnosti v obradnej miestnosti obecného úradu ale i v sále kultúrneho domu.