Obsah

Správne konania obce Bystričany

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny


 

Správne konanie č. 405/2017 zo dňa 7.11.2017