Obsah

Správne konania obce Bystričany

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny


 

Správne konanie č. 399/2018 zo dňa 16.11.2018