Obsah

OBECNÝ ÚRAD BYSTRIČANY

facebook | instagram | linkedin

 


 

SLUŽBY, DANE A POPLATKY

Naša samospráva poskytuje nielen naším občanom viaceré užitočné služby. Väčšina z nich nie je spoplatnená vôbec a aj pri tých zvyšných môžu naši občania s trvalým pobytom v Bystričanoch využívať pomerne vysoké zľavy a mnohé ďalšie atraktívne výhody. Ich zoznam aj s kontaktnými osobami, aktuálnymi cenníkmi či potrebnými tlačivami nájdete na podstránke s názvom SLUŽBY, DANE A POPLATKY.

 


 

ZAMESTNANCI OBCE

Naša samospráva aktuálne zamestnáva čisto ženský tím v zložení pani ekonómka Ľuboslava Gogorová, pani referentka Jana Šnircová, pani referentka Soňa Dudášová, pani referentka Juliana Plevková a pani správkyňa Oľga Gromová. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom ZAMESTNANCI OBCE.

 


 

VEDENIE OBCE

Od 10. decembra 2018 je naším starostom pán Filip Lukáč. Funkcie jeho zástupcu sa po jeho výbere ujal poslanec obecného zastupiteľstva pán Jozef Rybár. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom VEDENIE OBCE.

 


 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Od 10. decembra 2018 sú našimi poslancami v poradí podľa počtu získaných hlasov - pani Anna Bajzíková, pán Jozef Rybár, pani Marta Rybárová, pán Tibor Školna, pán Martin Súkeník, pán Roman Suchý, pán Juraj Barta, pán Michal Haláč a pán Marek Dobiš. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO.

 


 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Od 10. decembra 2018 pôsobia pri našom obecnom zastupiteľstve nasledujúce komisie - Komisia povodňová, verejného poriadku a dopravy, Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva, Komisia pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie, Komisia pre kultúru, školstvo a mládež, Komisia pre šport a cestovný ruch, Komisia pre financie a hospodárenie s bytmi, Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo, Komisia pre rozvoj podnikateľských činností a Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

 


 

OBECNÉ ORGANIZÁCIE

Naša samospráva je zriadeľom miestnej Základnej školy s materskou školou Bystričany, ktorá bola založená 17. januára 1967 a ktorá je tiež našou rozpočtovou organizáciou. Ňou je od 01. januára 2003 aj obecná príspevková organizácia TERMAL BYSTRIČANY, ktorá má na starosti najmä údržbu verejných priestorov a nášho hnuteľného i nehnuteĺného majetku. Naša samospráva tiež 09. mája 1996 založila obecnú firmu TERMAL CHALMOVÁ – BYSTRIČANY s.r.o., ktorá primárne spravuje naše Termálne kúpalisko Chalmová. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom OBECNÉ ORGANIZÁCIE.

 


 

REDAKČNÁ RADA OBCE

Od 10. decembra 2018 je editorom našej redačnej rady zástupca starostu, poslanec obecného zastupiteľstva a predseda komisie pre šport a cestovný ruch pán Jozef Rybár. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom REDAKČNÁ RADA OBCE.

 


 

OBECNÁ MATRIKA

Našu obecnú matriku tvoria knihy narodení, manželstiev a úmrtí spoločne s informáciami o osvojení detí, určení rodičovstva či rozvode manželstva. Všetky zmienené údaje evidujeme v rámci štátnej matriky už od jej počiatku, čiže od roku 1895. Naše prvé matričné knihy z rokov 1895 až 1906 sú však uskladnené v pobočke oblastného archívu v Bojniciach a na matričnom úrade v Bystričanoch preto uchovávame zápisy až od roku 1907. Do roku 1950 sa do našej obecnej matriky zapisovali aj udalosti zo susedných obcí Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Matričné udalosti našich občanov, ktoré sa udiali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom OBECNÁ MATRIKA.

 


 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Naším hlavným kontrolórom obce je pán Milan Plevka. Viac informácií aj s kontaktnými údajmi nájdete na podstránke s názvom HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE.