Obsah

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

facebook | instagram | linkedin

 


 

Komisia povodňová, verejného poriadku a dopravy

Predseda:  Ing. Tibor Školna

Členovia:  Juraj Barta

                   Marián Valter

                   Peter Bobok

                   Bc. Romana Lehotkaiová

 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

 Predseda:  Ing. Michal Halač

 Členovia:    Mgr. Michal Zaťko

                     Róbert Prelovský

                     Mgr. Lucia Gajdošová

                                             

Komisia pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie

 Predseda:  Roman Suchý

 Členovia:    Michal Sluka st.

                     Ing. Maroš Súkeník

                     Emil Milota st.

                     Ing. Juraj Išky

 

Komisia pre kultúru, školstvo a mládež

 Predseda:  Juraj Barta

 Členovia:    Tatiana Štrbová

                     Mgr. Jana Sluková

                     Soňa Dudášová

                     Marcela Bartová

                     Ing. Andrea Radosová

 

Komisia pre šport a cestovný ruch

 Predseda:  Mgr. Jozef Rybár

 Členovia:   Ing. Marek Dobiš 

                    Ing. Dušan Šnirc

                    Mgr. Kamil Šteiner

                    Peter Lukáč                 

                    Branislav Obžera   

                    Ing. Michal Slúka ml. 

 

Komisia pre financie a hospodárenie s bytmi

Predseda: Ing. Marta Rybárová

Členovia:   Ing. Marek Dobiš

                   Mgr. Michal Halač

      

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

 Predseda:   Anna Bajzíková            

 Členovia:    Helena Frívaldská

                      Mária Murtíniová

                      Bc. Dana Bosáková

 

Komisia pre rozvoj podnikateľských činností 

 Predseda:   Mgr. Martin Súkeník        

 Členovia:    Viktória Záhoranská

                      Ing. Katarína Lukáčová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 Predseda:   Anna Bajzíková            

 Členovia:    Ing. Marta Rybárová

                     Ing. Tibor Školna