Obsah

Späť

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je zverejnený v nasledovnom odkaze:

Dotazník "Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA"

Vyvesené: 6. 3. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá:

Späť