Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 22.5.2017

Záverečný účet obce

Dňa 22. mája 2017 schválilo obecné zastupiteľstvo záverečný účet obce Bystričany za rok 2016.

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2016

Vyvesené: 23. 5. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť