Obsah

Späť

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Slovenské elektrárne, a.s. - "Elektrárne Nováky, závod"

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
 

Dňa 14. februára 2017 bola na obecný úrad Bystričany od odosielateľa Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, doručená Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku s názvom: „Definitívne odkalisko Chalmová“

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Údaje a informácie o podanej žiadosti

Zverejnenie a výzva

Rozhodnutie na zmenu integrovaného povolenia

Vyvesené: 16. 2. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá:

Späť