Obsah

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 782x | 20.09.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 472x | 20.09.2017

Daň za psa

Evidenčná karta chovateľa psa Stiahnuté: 616x | 20.09.2017

Odhlásenie psa z evidencie Stiahnuté: 540x | 20.09.2017

Daň za ubytovanie

Ohlásenie daňovej povinnosti Stiahnuté: 593x | 20.09.2017

príloha: Evidencia ubytovaných Stiahnuté: 484x | 20.09.2017

Miestny poplatok za komunálny odpad

Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre FO Stiahnuté: 648x | 20.09.2017

Oznámenie údajov pre vyrúbenie poplatku pre PO Stiahnuté: 487x | 20.09.2017

Žiadosť o odpustenie poplatku Stiahnuté: 609x | 20.09.2017

Stránka

  • 1