Obsah

Rozpočet

2014

Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2014

zmena22014.pdf Stiahnuté: 96x | 01.01.2014

Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2014

zmena12014.pdf Stiahnuté: 101x | 01.01.2014

Rozpočet obce na roky 2014 - 2016

rozpocet2014.pdf Stiahnuté: 97x | 01.01.2014

2013

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2013

zaverecnyucet2013.pdf Stiahnuté: 492x | 01.01.2013

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2013

zmenarozpoctu32013.pdf Stiahnuté: 99x | 01.01.2013

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2013

zmena22013.pdf Stiahnuté: 118x | 01.01.2013

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2013

zmenarozpoctu12013.pdf Stiahnuté: 98x | 01.01.2013

Rozpočet na rok 2013

rozpocet2013.xls Stiahnuté: 90x | 01.01.2013

Titulná strana k rozpočtu na rok 2013

titulka2013.doc Stiahnuté: 91x | 01.01.2013

2012

Monitorovacia správa za rok 2012 - príloha k záverečnému účtu

monitorsprava2012.pdf Stiahnuté: 96x | 01.01.2012

Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2012 - II. časť

zaverucet2012IIcast.pdf Stiahnuté: 98x | 01.01.2012

Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2012 - I. časť

zaverucet2012Icast.pdf Stiahnuté: 110x | 01.01.2012

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2012

zmenarozpoctu32012.doc Stiahnuté: 94x | 01.01.2012

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2012

zmena22012.pdf Stiahnuté: 101x | 01.01.2012

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2012

zmena12012.doc Stiahnuté: 109x | 01.01.2012

- titulná strana

titulka2012.doc Stiahnuté: 107x | 01.01.2012

- rozpočet

rozpocet2012.xls Stiahnuté: 100x | 01.01.2012

2011

- prijmy 2011

programovyp11.pdf Stiahnuté: 104x | 01.01.2011

- výdavky 2011

programovyv11.pdf Stiahnuté: 105x | 01.01.2011

- príjmy 2011 - tabuľka

programovytabulka.xls Stiahnuté: 100x | 01.01.2011

Stránka