Obsah

Rozpočet

2014

Rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2014

zmenarozpoctu42015.pdf Stiahnuté: 97x | 01.01.2014

Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2014

zmena32014.pdf Stiahnuté: 99x | 01.01.2014

Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2014

zmena22014.pdf Stiahnuté: 101x | 01.01.2014

Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2014

zmena12014.pdf Stiahnuté: 108x | 01.01.2014

Rozpočet obce na roky 2014 - 2016

rozpocet2014.pdf Stiahnuté: 102x | 01.01.2014

2013

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2013

zaverecnyucet2013.pdf Stiahnuté: 499x | 01.01.2013

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2013

zmenarozpoctu32013.pdf Stiahnuté: 105x | 01.01.2013

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2013

zmena22013.pdf Stiahnuté: 124x | 01.01.2013

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2013

zmenarozpoctu12013.pdf Stiahnuté: 103x | 01.01.2013

Rozpočet na rok 2013

rozpocet2013.xls Stiahnuté: 95x | 01.01.2013

Titulná strana k rozpočtu na rok 2013

titulka2013.doc Stiahnuté: 99x | 01.01.2013

2012

Monitorovacia správa za rok 2012 - príloha k záverečnému účtu

monitorsprava2012.pdf Stiahnuté: 102x | 01.01.2012

Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2012 - II. časť

zaverucet2012IIcast.pdf Stiahnuté: 104x | 01.01.2012

Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2012 - I. časť

zaverucet2012Icast.pdf Stiahnuté: 117x | 01.01.2012

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2012

zmenarozpoctu32012.doc Stiahnuté: 100x | 01.01.2012

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2012

zmena22012.pdf Stiahnuté: 107x | 01.01.2012

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2012

zmena12012.doc Stiahnuté: 116x | 01.01.2012

- titulná strana

titulka2012.doc Stiahnuté: 115x | 01.01.2012

- rozpočet

rozpocet2012.xls Stiahnuté: 106x | 01.01.2012

2011

- prijmy 2011

programovyp11.pdf Stiahnuté: 111x | 01.01.2011

Stránka