Obsah

Rozpočet

2011

- výdavky 2011

programovyv11.pdf Stiahnuté: 112x | 01.01.2011

- príjmy 2011 - tabuľka

programovytabulka.xls Stiahnuté: 105x | 01.01.2011

- výdavky 2011 tabuľka

programovytabvyd.xls Stiahnuté: 108x | 01.01.2011

Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2011

zaver.doc Stiahnuté: 121x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2011

zmenarozpoctu.doc Stiahnuté: 102x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2011

zmena22011.doc Stiahnuté: 109x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2011

zmena12011.doc Stiahnuté: 109x | 01.01.2011

- titulná strana

titulka2011-2013.doc Stiahnuté: 98x | 01.01.2011

2010

Záverečný účet obce za rok 2010

zaveruc2010.doc Stiahnuté: 110x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2010

zmenarozpoctutri.doc Stiahnuté: 107x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2010

zmenaroz.doc Stiahnuté: 104x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2010

zmena2010.doc Stiahnuté: 101x | 01.01.2010

2009

Záverečný účet obce za rok 2009

zu2009.doc Stiahnuté: 124x | 01.01.2009

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2009

druhazmenarozp.doc Stiahnuté: 107x | 01.01.2009

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2009

prvazmenaroz.doc Stiahnuté: 104x | 01.01.2009

Stránka