Obsah

Rozpočet

2011

- výdavky 2011 tabuľka

programovytabvyd.xls Stiahnuté: 96x | 01.01.2011

Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2011

zaver.doc Stiahnuté: 102x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2011

zmenarozpoctu.doc Stiahnuté: 87x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2011

zmena22011.doc Stiahnuté: 92x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2011

zmena12011.doc Stiahnuté: 90x | 01.01.2011

- titulná strana

titulka2011-2013.doc Stiahnuté: 83x | 01.01.2011

2010

Záverečný účet obce za rok 2010

zaveruc2010.doc Stiahnuté: 94x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2010

zmenarozpoctutri.doc Stiahnuté: 91x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2010

zmenaroz.doc Stiahnuté: 90x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2010

zmena2010.doc Stiahnuté: 86x | 01.01.2010

2009

Záverečný účet obce za rok 2009

zu2009.doc Stiahnuté: 108x | 01.01.2009

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2009

druhazmenarozp.doc Stiahnuté: 91x | 01.01.2009

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2009

prvazmenaroz.doc Stiahnuté: 87x | 01.01.2009

Stránka