Obsah

Rozpočet

2012

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2012

zmena22012.pdf Stiahnuté: 126x | 01.01.2012

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2012

zmena12012.doc Stiahnuté: 130x | 01.01.2012

- titulná strana

titulka2012.doc Stiahnuté: 142x | 01.01.2012

- rozpočet

rozpocet2012.xls Stiahnuté: 116x | 01.01.2012

2011

- prijmy 2011

programovyp11.pdf Stiahnuté: 125x | 01.01.2011

- výdavky 2011

programovyv11.pdf Stiahnuté: 125x | 01.01.2011

- príjmy 2011 - tabuľka

programovytabulka.xls Stiahnuté: 115x | 01.01.2011

- výdavky 2011 tabuľka

programovytabvyd.xls Stiahnuté: 119x | 01.01.2011

Záverečný účet Obce Bystričany za rok 2011

zaver.doc Stiahnuté: 141x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2011

zmenarozpoctu.doc Stiahnuté: 113x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2011

zmena22011.doc Stiahnuté: 131x | 01.01.2011

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2011

zmena12011.doc Stiahnuté: 120x | 01.01.2011

- titulná strana

titulka2011-2013.doc Stiahnuté: 110x | 01.01.2011

2010

Záverečný účet obce za rok 2010

zaveruc2010.doc Stiahnuté: 131x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 3 v roku 2010

zmenarozpoctutri.doc Stiahnuté: 118x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2010

zmenaroz.doc Stiahnuté: 123x | 01.01.2010

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2010

zmena2010.doc Stiahnuté: 121x | 01.01.2010

2009

Záverečný účet obce za rok 2009

zu2009.doc Stiahnuté: 147x | 01.01.2009

Zmena rozpočtu č. 2 v roku 2009

druhazmenarozp.doc Stiahnuté: 121x | 01.01.2009

Zmena rozpočtu č. 1 v roku 2009

prvazmenaroz.doc Stiahnuté: 129x | 01.01.2009

Stránka