Obsah

ZÁPISNICE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

facebook | instagram | linkedin

 


 

KOMISIA PRE ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH

 


 

KOMISIA PRE VÝSTAVBU, ROZVOJ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 

22.06.2022

12.01.2022

15. jún 2021

05. február 2021

11. november 2020

23. október 2020

10. august 2020

14. august 2020

03. júl 2020

16. august 2019

22. mája 2019

12.apríl 2019

8. február 2019 

22. december 2018

 


 

KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ

 

13. november 2019

07. august 2019

03.jún 2019

21. január 2019

11. december 2018