Obsah

ZÁPISNICE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

facebook | instagram | linkedin

 


 

KOMISIA PRE ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH

 


 

KOMISIA PRE VÝSTAVBU, ROZVOJ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 

03. júl 2020

16. august 2019

22. máj 2019

12.apríl 2019

8. február 2019 

22. december 2018

 


 

KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ

 

13. november 2019

07. august 2019

03.jún 2019

21. január 2019

11. december 2018