Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.07.2019

Dodatok č. 2 k nájomnej zmuve zo dňa 21.8.2013

Dodatok č. 2

neuvedená

Mudr. Slavomíra Kalafutová, MDDr. Maroš Kalafut

Obec Bystričany

17.07.2019

Povinné zmluvné poistenie

9260164723

43,32 EUR ročné poistné

Obec Bystričany

UNIQA poisťovňa, a.s.

17.07.2019

Povinné zmluvné poistenie

9260136506

43,32 EUR ročné poistné

Obec Bystričany

UNIQA poisťovňa, a.s.

17.07.2019

Povinné zmluvné poistenie

9260164725

30,60 EUR ročné poistné

Obec Bystričany

UNIQA poisťovňa, a.s.

12.07.2019

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/50/151

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

309 562,44 EUR

Obec Bystričany

Slovenská agentúra životného prostredia

03.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného ostarávani

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného o

9 500,00 EUR

Obec Bystričany

obstaráme, s.r.o.

02.07.2019

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve zo dňa 10.7.2015

Dodatok č.4

neuvedená

Doc.Ing.Arch. Jozef Huntier, PhD.

Obec Bystričany

01.07.2019

Dodatok č. 7 k nájomnej zmuve zo dňa 30.04.2015

Dodatok č. 7

neuvedená

Eva Truhlíková, Matúš Truhlík

Obec Bystričany

14.06.2019

ZMLUVA č.2019/0261 o poskytnutí dotácie

2019/0261

1 500,00 EUR

Obec Bystričany

Trenčiansky samosprávny kraj

11.06.2019

Zmluva o prevedení kultúrneho vystúpenia

Zmluva o prevedení kultúrneho vystúpenia

1 175,00 EUR

Moravská Veselka z.s.

Obec Bystričany

30.05.2019

Predaj spoluvlastníckych podielov

Kúpna zmluva

568,00 EUR 1 Eur/m²

Obec Bystričany

Ing. Rudolf Šimko

29.05.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Eva Plešková

Obec Bystričany

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 4. celok

119 400,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 3. celok

8 880,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 2. celok

64 800,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 1. celok

119 400,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

15.05.2019

Zmluva-Audit účtovnej závierky

10/2019-KS

1.600 Eur + DPH za auditovaný rok

Obec Bystričany

Mgr. Ing. Katarína Šašková

14.05.2019

Zmluva č. 59 066

59 066

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bystričany

14.05.2019

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Marián Sluka

Obec Bystričany

14.05.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č.3

neuvedená

Tomáš Škoda

Obec Bystričany

14.05.2019

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č.3

neuvedená

Denisa Zacharová

Obec Bystričany

13.05.2019

Dodatok č.2 k zmluve 1/2014

Dodatok č. 2

neuvedená

Radovan Páleš - VANEŠ

Obec Bystričany

13.05.2019

Zmluva č.1/2019 o nájme nebytových priestorov

č. 1/2019

18 Eur/m²

Oľga Valterová

Obec Bystričany

01.05.2019

Dodatok č.6 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.04.2015

Dodatok č.6

neuvedená

Eva Truhlíková, Matúš Truhlík

Obec Bystričany

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Janka Sokolová, Milan Kocmál

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: