Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2022

Zmluva o predaji motorových palív

Zmluva o predaji motorových palív

v texte zmluvy

Slovnaft, a.s.

Obec Bystričany

27.09.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

122 036,46 EUR

Cronson, s.r.o.

Obec Bystričany

27.09.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

178 326,37 EUR

Cronson, s.r.o.

Obec Bystričany

23.09.2022

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

v texte zmluvy

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Bystričany

23.09.2022

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2019/130 novým záväzkom

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku

v prílohe č. 2

Slovenská agent. ŽP

Obec Bystričany

12.09.2022

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

Darovacia zmluva

1 000,00 EUR

Manos Consulting, s.r.o.

Obec Bystričany

12.09.2022

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

v texte zmluvy

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Bystričany

08.09.2022

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

Darovacia zmluva

500,00 EUR

Poľno Vtáčnik a.s.

Obec Bystričany

08.09.2022

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

Darovacia zmluva

500,00 EUR

Polanimo s.r.o.

Obec Bystričany

08.09.2022

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

Darovacia zmluva

500,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Bystričany

08.09.2022

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

Darovacia zmluva

500,00 EUR

Voding plus s.r.o.

Obec Bystričany

08.09.2022

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

Darovacia zmluva

700,00 EUR

StVS - servising, s.r.o.

Obec Bystričany

08.09.2022

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

Darovacia zmluva

500,00 EUR

Ramu s.r.o.

Obec Bystričany

08.09.2022

Dodatok č. 02 k Zmluve o združ.dodávke elektriny č. 1121479

Dodatok č. 02

v dodatku

Energie2, a.s.

Obec Bystričany

22.08.2022

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

sadzobník SOZA

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Bystričany

16.08.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

neuvedená

Confiar s.r.o.

Obec Bystričany

16.08.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

41 010,00 EUR

Confiar s.r.o.

Obec Bystričany

16.08.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

350,00 EUR

Jakub Timko

Obec Bystričany

09.08.2022

Zmluva č. 2022/0509 o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 2022/0509

2 500,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Bystričany

09.08.2022

Zmluva o dielo u zhotoviteľa pod č. ZoD 198/2022/08431

Zmluva o dielo č. 198/2022/08431

211 060,13 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Bystričany

05.08.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v zmluve

Mária Kotríková

Obec Bystričany

05.08.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v zmluve

Pavol Iliaš

Obec Bystričany

11.07.2022

Hromadná licenčná zmluva

Hromadná licenčná zmluva

80,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Bystričany

11.07.2022

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu

Z-2021/004-36

79 839,57 EUR

Fond na podporu športu

Obec Bystričany

30.06.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dod. elektriny č. 1121480

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1121480

v texte dodatku

Energie2, a.s.

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: