Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.06.2019

ZMLUVA č.2019/0261 o poskytnutí dotácie

2019/0261

1 500,00 EUR

Obec Bystričany

Trenčiansky samosprávny kraj

11.06.2019

Zmluva o prevedení kultúrneho vystúpenia

Zmluva o prevedení kultúrneho vystúpenia

1 175,00 EUR

Moravská Veselka z.s.

Obec Bystričany

30.05.2019

Predaj spoluvlastníckych podielov

Kúpna zmluva

568,00 EUR 1 Eur/m²

Obec Bystričany

Ing. Rudolf Šimko

29.05.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Eva Plešková

Obec Bystričany

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 4. celok

119 400,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 3. celok

8 880,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 2. celok

64 800,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

21.05.2019

Dodanie technológie pre obec Bystričany

Kúpna zmluva 1. celok

119 400,00 EUR

Obec Bystričany

Marián Šupa

15.05.2019

Zmluva-Audit účtovnej závierky

10/2019-KS

1.600 Eur + DPH za auditovaný rok

Obec Bystričany

Mgr. Ing. Katarína Šašková

14.05.2019

Zmluva č. 59 066

59 066

5 000,00 EUR päťtisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bystričany

14.05.2019

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Marián Sluka

Obec Bystričany

14.05.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č.3

neuvedená

Tomáš Škoda

Obec Bystričany

14.05.2019

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č.3

neuvedená

Denisa Zacharová

Obec Bystričany

13.05.2019

Dodatok č.2 k zmluve 1/2014

Dodatok č. 2

neuvedená

Radovan Páleš - VANEŠ

Obec Bystričany

13.05.2019

Zmluva č.1/2019 o nájme nebytových priestorov

č. 1/2019

18 Eur/m²

Oľga Valterová

Obec Bystričany

01.05.2019

Dodatok č.6 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.04.2015

Dodatok č.6

neuvedená

Eva Truhlíková, Matúš Truhlík

Obec Bystričany

05.04.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku

Dodatok č.4 k zmluve o NFP

neuvedená

Obec Bystričany

Ministerstvo životného prostredia SR

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Janka Sokolová, Milan Kocmál

Obec Bystričany

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Milan Ľachký, Jarmila Ľachká

Obec Bystričany

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Ján Galba, Beáta Galbová

Obec Bystričany

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Marián Iliaš

Obec Bystričany

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Mgr. Ivana Zvarová, Marián Švec

Obec Bystričany

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Andrea Bartošová, Jaroslav Sapár

Obec Bystričany

03.04.2019

Dodatok č. 3 k nájomnej zmuve zo dňa 26.5.2010

Dodatok č. 3

neuvedená

Sláva Ďurišová, Marián Ďuriš

Obec Bystričany

28.03.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-3-3-2019-SK

430,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: