Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.08.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

16 500,65 EUR

Andrej Jančich a Manuela Jančichová

Obec Bystričany

22.08.2018

Zmluva o výpožičke č. 01/2018

Zmluva o výpožičke č. 01/2018

bezodplatne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Bystričany

21.08.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

2 300,00 EUR

Musichouse s.r.o.

Obec Bystričany

31.07.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01-STA/2018 zo dňa 23.5.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01-STA/2018

7 208,06 EUR

OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 10.7.2015

Dodatok č. 2

Neuvedené

Ján Šmýkal a Katarína Šmýkalová

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 10. júla 2015

Dodatok č. 3

Neuvedené

Doc.Ing.Arch. Jozef Huntier, PhD.

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 10.7.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Gavliak Jozef, Gavliaková Jana

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.01/05/Pd/2017

Dodatok č. 1

Neuvedené

STAVIS - Prievidza spol. s r.o.,

Obec Bystričany

12.07.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.7.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Karol Vaňek, Tatiana Hubinová

Obec Bystričany

11.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

325,25 EUR

Čatloš Gabriel a Čatlošová Anna

Obec Bystričany

09.07.2018

Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2017 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby

Dodatok č. 3

rozpísané v dodatku

Centrum sociálnych služieb

Obec Bystričany

14.06.2018

Zmluva č. 2018/0412 o poskytnutí dotácie

2018/0412

900,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Bystričany

08.06.2018

Zmluva o dodávke elektriny

7184/2018

Čl. zmluvy IV. Cena

Magna Energia a.s.

Obec Bystričany

08.06.2018

Zmluva č. 58 043 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

58 043

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bystričany

29.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

R_53/2018

304,92 EUR

IVeS, organizácia pre informatiku VS

Obec Bystričany

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Bystričany

24.05.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných

Neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Bystričany

23.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 23.5.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 700,00 EUR

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Bystričany

23.05.2018

Zmluva o dielo č. 01-STA/2018

Zmluva o dielo č. 01-STA/2018

90 940,99 EUR

OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Obec Bystričany

16.05.2018

Nájomná zmluva č.2/2018

2/2018

1,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia Bystričany

Obec Bystričany

09.05.2018

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 21.5.2014

Dodatok č. 4

Neuvedené

Viera Pastierová

Obec Bystričany

28.03.2018

Zmluva č. PD 2017/2 o prenájme informačných a reklamných tabúľ

PD 2017/2

1 064,26 EUR

Maslen s.r.o.

Obec Bystričany

13.03.2018

Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzult.a servis.služieb v rámci IS WÉČKO

Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzult

závisí od servisných hodín, Čl.4 zmluvy

Ferdinand Žigo, Autorizovan Partner Asseco Solutions, a.s.

Obec Bystričany

28.02.2018

Nájomná zmluva na štandardný nájomný byt

Nájomná zmluva zo dňa 26.2.2018

120,63 EUR mesačne

Marta Vlhová

Obec Bystričany

15.02.2018

Nájomná zmluva na štandardný nájomný byt

Nájomná zmluva zo dňa 15.2.2018

162,23 EUR mesačne

Miroslav Školna, Miroslava Švecová

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: