Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2018

Zmluva o poskytovaní údajov č. 231/2018/03

Zmluva o poskytovaní údajov č. 231/2018/03

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Bystričany

12.09.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 24.9.2012

Dodatok č. 2

Neuvedené

Radosa Pavol, Monika Radosová

Obec Bystričany

12.09.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 27.8.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Jozef Jelínek

Obec Bystričany

12.09.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 21.8.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Monika Bartová

Obec Bystričany

30.08.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 14.8.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Dušan Hutár, Zuzana Hutárová,Bc.

Obec Bystričany

28.08.2018

Zmluva o umeleckom výkone

Zmluva o umeleckom výkone

400,00 EUR

Element Senica, Šašo fifo a priatelia

Obec Bystričany

27.08.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

16 500,65 EUR

Andrej Jančich a Manuela Jančichová

Obec Bystričany

22.08.2018

Zmluva o výpožičke č. 01/2018

Zmluva o výpožičke č. 01/2018

bezodplatne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Bystričany

21.08.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

2 300,00 EUR

Musichouse s.r.o.

Obec Bystričany

31.07.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01-STA/2018 zo dňa 23.5.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01-STA/2018

7 208,06 EUR

OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 10.7.2015

Dodatok č. 2

Neuvedené

Ján Šmýkal a Katarína Šmýkalová

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 10. júla 2015

Dodatok č. 3

Neuvedené

Doc.Ing.Arch. Jozef Huntier, PhD.

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 10.7.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Gavliak Jozef, Gavliaková Jana

Obec Bystričany

17.07.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.01/05/Pd/2017

Dodatok č. 1

Neuvedené

STAVIS - Prievidza spol. s r.o.,

Obec Bystričany

12.07.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.7.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Karol Vaňek, Tatiana Hubinová

Obec Bystričany

11.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

325,25 EUR

Čatloš Gabriel a Čatlošová Anna

Obec Bystričany

09.07.2018

Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2017 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby

Dodatok č. 3

rozpísané v dodatku

Centrum sociálnych služieb

Obec Bystričany

14.06.2018

Zmluva č. 2018/0412 o poskytnutí dotácie

2018/0412

900,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Bystričany

08.06.2018

Zmluva o dodávke elektriny

7184/2018

Čl. zmluvy IV. Cena

Magna Energia a.s.

Obec Bystričany

08.06.2018

Zmluva č. 58 043 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

58 043

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bystričany

07.06.2018

Zmluva č.01-VCB /2018 o zriadení vecného bremena

Zmluva č. 01-VCB/2018

neuvedená

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Bystričany

29.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

R_53/2018

304,92 EUR

IVeS, organizácia pre informatiku VS

Obec Bystričany

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Bystričany

24.05.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných

Neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Bystričany

23.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 23.5.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 700,00 EUR

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: