Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2018

Dodatok č. 3/2018 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 3/2008 zo dňa 30.12.2007

Dodatok č. 3/2018

podľa čl. V. Cena

Obec Bystričany

EKO Hunka, s.r.o.

01.02.2018

Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2017 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Bystričany

Centrum sociálnych služieb

31.01.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDU-2017-02162-0214

Dodatok č. 1

Neuvedené

Energy Europe SE, Kopčianska 10, 85101 Bratislava

Obec Bystričany

30.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva zo dňa 30.01.2018

13 400,00 EUR

Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany

Obec Bystričany

30.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva zo dňa 30.1.2018

3 500,00 EUR

Športový stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričany

Obec Bystričany

29.01.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 21.1.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Soňa Urbanová

Obec Bystričany

29.01.2018

Nájomná zmluva na nebytové priestory

1/2018

1,00 EUR

TJ Dynamo Bystričany

Obec Bystričany

22.01.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

bezodplatne

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Obec Bystričany

17.01.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000061217

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Bystričany

17.01.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000051217

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Bystričany

16.01.2018

Zmluva o prevádzke vozidla

Zmluva o prevádzke vozidla

bezodplatne

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Obec Bystričany

16.01.2018

Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov

SZN2018007

neuvedená

E-cycIing s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Obec Bystričany

22.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

2017-0454-1101100

2 000,00 EUR dvetisíc

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

Obec Bystričany

22.12.2017

Zmluva o združenej dodávke el. energie

ZDU-2017-02162-0214

1 800,00 EUR Tisícosemsto

Energy Europe SE, Kopčianska 10, 85101 Bratislava

Obec Bystričany

23.11.2017

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29. novembra 2002

Dodatok č. 6

Neuvedené

Jana Obžerová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.11.2002

Dodatok č. 3

Neuvedené

Marián Šebora, Vladimíra Šeborová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.11.2002

Dodatok č. 3

Neuvedené

Anton Riegel, Mária Rieglová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.12.2011

Dodatok č. 3

Neuvedené

Juraj Obžera

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.11.2002

Dodatok č. 3

Neuvedené

Marta Mešinová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.11.2002

Dodatok č. 3

Neuvedené

Jaroslav Kompnický

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29. novembra 2002

Dodatok č. 3

Neuvedené

Miroslav Mendel, Jana Mendelová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29. novembra 2002

Dodatok č. 6

Neuvedené

Anna Krempaská

Obec Bystričany

09.11.2017

Zmluva o dielo č. 1/2017

1/2017

10 260,00 EUR

Vladislav Chlpek - Davprojekt

Obec Bystričany

25.09.2017

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 24.9.2014

Dodatok č. 1

Neuvedené

Andrej Jančich a Manuela Jančichová

Obec Bystričany

21.09.2017

Zmluva o dielo č. 1/2017

1/2017

9 000,00 EUR

Vladislav Chlpek - Davprojekt

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: