Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.05.2018

Zmluva o dielo č. 01-STA/2018

Zmluva o dielo č. 01-STA/2018

90 940,99 EUR

OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza

Obec Bystričany

16.05.2018

Nájomná zmluva č.2/2018

2/2018

1,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia Bystričany

Obec Bystričany

09.05.2018

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 21.5.2014

Dodatok č. 4

Neuvedené

Viera Pastierová

Obec Bystričany

28.03.2018

Zmluva č. PD 2017/2 o prenájme informačných a reklamných tabúľ

PD 2017/2

1 064,26 EUR

Maslen s.r.o.

Obec Bystričany

13.03.2018

Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzult.a servis.služieb v rámci IS WÉČKO

Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzult

závisí od servisných hodín, Čl.4 zmluvy

Ferdinand Žigo, Autorizovan Partner Asseco Solutions, a.s.

Obec Bystričany

28.02.2018

Nájomná zmluva na štandardný nájomný byt

Nájomná zmluva zo dňa 26.2.2018

120,63 EUR mesačne

Marta Vlhová

Obec Bystričany

15.02.2018

Nájomná zmluva na štandardný nájomný byt

Nájomná zmluva zo dňa 15.2.2018

162,23 EUR mesačne

Miroslav Školna, Miroslava Švecová

Obec Bystričany

15.02.2018

Dodatok č. 3/2018 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 3/2008 zo dňa 30.12.2007

Dodatok č. 3/2018

podľa čl. V. Cena

Obec Bystričany

EKO Hunka, s.r.o.

01.02.2018

Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2017 o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Bystričany

Centrum sociálnych služieb

31.01.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDU-2017-02162-0214

Dodatok č. 1

Neuvedené

Energy Europe SE, Kopčianska 10, 85101 Bratislava

Obec Bystričany

30.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva zo dňa 30.01.2018

13 400,00 EUR

Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany

Obec Bystričany

30.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva zo dňa 30.1.2018

3 500,00 EUR

Športový stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričany

Obec Bystričany

29.01.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 21.1.2015

Dodatok č. 1

Neuvedené

Soňa Urbanová

Obec Bystričany

29.01.2018

Nájomná zmluva na nebytové priestory

1/2018

1,00 EUR

TJ Dynamo Bystričany

Obec Bystričany

22.01.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

bezodplatne

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Obec Bystričany

17.01.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000061217

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Bystričany

17.01.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000051217

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Bystričany

16.01.2018

Zmluva o prevádzke vozidla

Zmluva o prevádzke vozidla

bezodplatne

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Obec Bystričany

16.01.2018

Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov

SZN2018007

neuvedená

E-cycIing s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Obec Bystričany

22.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

2017-0454-1101100

2 000,00 EUR dvetisíc

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

Obec Bystričany

22.12.2017

Zmluva o združenej dodávke el. energie

ZDU-2017-02162-0214

1 800,00 EUR Tisícosemsto

Energy Europe SE, Kopčianska 10, 85101 Bratislava

Obec Bystričany

23.11.2017

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29. novembra 2002

Dodatok č. 6

Neuvedené

Jana Obžerová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.11.2002

Dodatok č. 3

Neuvedené

Marián Šebora, Vladimíra Šeborová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 29.11.2002

Dodatok č. 3

Neuvedené

Anton Riegel, Mária Rieglová

Obec Bystričany

22.11.2017

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.12.2011

Dodatok č. 3

Neuvedené

Juraj Obžera

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: