Invoices CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0037
2024
geometrický plán-parcela 110/9
411 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0036
2024
geometrický plán-IBV komunikácie
735 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0035
2024
znalecký posudok-parcela č.13/1 k.ú. Chalmová
100 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0034
2024
znalecký posudok-parcela č.383/7 a 383/1 v k.ú. Bystričany
200 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0033
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 2/2024
1842.75 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0032
2024
údržba obecných objektov-drobný spotrebný materiál
100.06 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0031
2024
telefónne poplatky 1/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
308.88 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0030
2024
kopírka konica minolta-spotreba 11/2023-1/2024
434.53 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0029
2024
poskytnutie komplex.systému OBPaPO 1-3/2024
200 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0028
2024
miestny rozhlas-reproduktory
196 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0026
2024
plyn-záloha 1/2024: bytový dom 752/50
904 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0025
2024
plyn-záloha 1/2024: bytový dom 751/49
890 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0024
2024
plyn-záloha 1/2024: bytový dom 750/48
892 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0023
2024
plyn-záloha 1/2024: bytový dom 780/63
842 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0022
2024
plyn-záloha 1/2024: bytový dom 779/62
835 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0021
2024
plyn-záloha 1/2024: klub dôchodcov
136 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0020
2024
plyn-záloha 1/2024: kultúrny dom Bystričany
174 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0019
2024
plyn-záloha 1/2024: obecný úrad
572 €
s DPH
Vystavená: 25.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0027
2024
bytové hospodárstvo-tlač poštových poukazov
61.2 €
s DPH
Vystavená: 24.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0018
2024
údržba verejného osvetlenia a MR
532.4 €
s DPH
Vystavená: 22.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1020 záznamov, 51 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku