Invoices CSV XLS

Rok
Predmet
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0004
2024
športové poháre-stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov o pohár starostu obce
95 €
s DPH
Vystavená: 09.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0344
2023
športové poháre-futbalový turnaj o pohár starostu obce
220 €
s DPH
Vystavená: 21.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0257
2023
športové poháre-hasičská súťaž
240 €
s DPH
Vystavená: 04.05.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0346
2023
inžinierska činnosť-stavebné povolenie "výstavba materskej školy v obci"
560 €
s DPH
Vystavená: 22.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0335
2023
inžiniering ku kolaudácii "Revitalizácia parku, verejné osvetlenie"
100 €
s DPH
Vystavená: 14.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0334
2023
inžiniering "Zníženie energetickej náročnosti KD Bystričany"
850 €
s DPH
Vystavená: 14.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0295
2023
IBV-inžiniering ku kolaudácii SO komunikácie
200 €
s DPH
Vystavená: 25.05.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0287
2023
Zberný dvor-inžiniering staveb.povolenia
455 €
s DPH
Vystavená: 18.05.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0221
2023
inžiniering staveb.diela-výstavba novej materskej školy
890 €
s DPH
Vystavená: 17.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0211
2023
inžiniering ku kolaudácii stavby- kanalizácia, vetva IX.C a IX.
200 €
s DPH
Vystavená: 06.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0176
2023
inžinierska činnosť-výstavba materskej školy, zníženie energet.nároč.KD Bystričany
907 €
s DPH
Vystavená: 29.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0149
2023
inžiniering ku kolaudácii stavby-IBV, kanalizácia
235 €
s DPH
Vystavená: 15.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0131
2023
inžinierska činnosť-stavebné povolenie bytový dom, parcela č.2
500 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0095
2023
inžinierska činnosť-územné rozhodnutie k stavbe bývalej školy
745 €
s DPH
Vystavená: 01.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0094
2023
inžinierska činnosť-územné rozhodnutie k projektu výstavby materskej školy
1719.9 €
s DPH
Vystavená: 01.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0145
2024
dodanie a osadenie reflexných stĺpikov v obci
162 €
s DPH
Vystavená: 15.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0010
2024
dopravné značenie na miestnych komunikáciách v obci
8655.3 €
s DPH
Vystavená: 12.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0009
2024
osadenie dopravného zrkadla na miestnej komunikácii
562.74 €
s DPH
Vystavená: 12.01.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0518
2023
dopravné značenie na miestnych komunikáciách v obci
5144.1 €
s DPH
Vystavená: 20.09.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0459
2023
vyznačenie dopravného značenia na miestnych kominikáciách v obci
2962.58 €
s DPH
Vystavená: 21.08.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
930 záznamov, 47 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku