Orders CSV XLS

Rok
Názov
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0111
2024
služby inžinieringu pre kolaudáciu-projekty vodozádržných opatrení
400 €
s DPH
Vystavená: 15.05.2024
2024-0110
2024
oprava miestnej komunikácie-ul.SNP
800 €
s DPH
Vystavená: 15.05.2024
2024-0109
2024
obecné hody-moderovanie podujatia, detská rozprávka, služby choduliara
1000 €
s DPH
Vystavená: 15.05.2024
2024-0108
2024
obecné hody-hudobné vystúpenie
1500 €
s DPH
Vystavená: 15.05.2024
2024-0107
2024
spracoanie žiadosti o NFP "Triedený zber komunálnych odpadov"
3000 €
s DPH
Vystavená: 15.05.2024
2024-0106
2024
sklopná parkovacia zábrana
50 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024
2024-0105
2024
osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné oblečenie
480 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024
2024-0104
2024
Kultúrny dom Bystričany-práčka
460 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024
2024-0103
2024
hudobná produkcia-sadenie mája
250 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0102
2024
stavanie mája-strom smrek
80 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0101
2024
sedacie vaky s vyšitým logom obce
2160 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0100
2024
materiál-údržba verejnej zelene
40 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0099
2024
projektová dokumentácia skutkového stavu budovy č.680/2
1440 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0098
2024
elektronické stavovacie poukážky 5/2024
1600 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024
2024-0097
2024
geometrický plán-parcely 644/1, 650/3 a 650/10 k.ú. Bystričany
450 €
s DPH
Vystavená: 23.04.2024
2024-0096
2024
DHZ-kompresor
360 €
s DPH
Vystavená: 23.04.2024
2024-0095
2024
hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce
350 €
s DPH
Vystavená: 17.04.2024
2024-0094
2024
materiál-údržba verejnej zelene
100 €
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
2024-0093
2024
servis motorového vozidla Dacia Dokker
90 €
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
2024-0092
2024
miestna spevácka skupina-spoločenské oblečenie
770 €
s DPH
Vystavená: 16.04.2024
385 záznamov, 20 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku