Orders CSV XLS

Rok
Názov
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0051
2024
technické zabezpečenie kultúrnej akcie
400 €
s DPH
Vystavená: 23.02.2024
2024-0050
2024
krovinorezy, píla-motorový olej
100 €
s DPH
Vystavená: 23.02.2024
2024-0049
2024
obrusy do Kultúrneho domu v Bystričanoch
400 €
s DPH
Vystavená: 21.02.2024
2024-0048
2024
grafické práce
350 €
s DPH
Vystavená: 21.02.2024
2024-0047
2024
zapojenie plynového sporáka v bytovom dome 779/62
100 €
s DPH
Vystavená: 20.02.2024
2024-0046
2024
monitoring kanalizácie špeciálnou technikou na ul.Osloboditeľov
500 €
s DPH
Vystavená: 20.02.2024
2024-0045
2024
príprava a spracovanie podkadov k zmluvám o úveroch 3x12bj
6500 €
s DPH
Vystavená: 16.02.2024
2024-0044
2024
KD Bystričany-oprava kanalizačnej prípojky
3000 €
s DPH
Vystavená: 15.02.2024
2024-0043
2024
oprava kanalizačnej prípojky pri budove pošty a zdravotného strediska
3000 €
s DPH
Vystavená: 15.02.2024
2024-0042
2024
čistenie odtokových kanálov v obci
2000 €
s DPH
Vystavená: 14.02.2024
2024-0041
2024
Voľby prezidenta SR-náplň do tlačiarne
100 €
s DPH
Vystavená: 14.02.2024
2024-0040
2024
kanalizačné šachtové poklopy
80 €
s DPH
Vystavená: 13.02.2024
2024-0039
2024
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v obecných objektoch
250 €
s DPH
Vystavená: 12.02.2024
2024-0038
2024
pranie obrusov a uterákov v priebehu roka 2024
70 €
s DPH
Vystavená: 12.02.2024
2024-0037
2024
úprava aplikačného programového vybavenia personalistika a mzdy
160 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024
2024-0036
2024
WinIBEU-ročná účtovná uzávierka a prechod do roka 2024
35 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024
2024-0035
2024
knihy "Magický Vtáčnik"
1000 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024
2024-0034
2024
matričná činnosť-káble k notebooku
20 €
s DPH
Vystavená: 05.02.2024
2024-0033
2024
spracovanie žiadosti o NFP-podpora energetickej efektívnosti vo verejných budovách
3000 €
s DPH
Vystavená: 05.02.2024
2024-0032
2024
tlačivá-miestne dane a poplatky
30 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024
385 záznamov, 20 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku