Orders CSV XLS

Rok
Názov
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0031
2024
banner pre potreby obce
200 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024
2024-0030
2024
spracovanie následnej monitor.správy projektu BRKO
240 €
s DPH
Vystavená: 02.02.2024
2024-0029
2024
notebook pre služobné účely
1000 €
s DPH
Vystavená: 01.02.2024
2024-0028
2024
právne služby-vysporiadanie vlastníctva pozemkov
400 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024
2024-0027
2024
geometrický plán-parcela 110/9, k.ú. Chalmová
400 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024
2024-0026
2024
IBV-geometrický plán
700 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024
2024-0025
2024
elektronické stavovacie poukážky 2/2024
1800 €
s DPH
Vystavená: 30.01.2024
2024-0024
2024
vypracovanie projektu pre SSDa.s.-výstavba novej materskej školy
240 €
s DPH
Vystavená: 29.01.2024
2024-0023
2024
odvoz sutiny
400 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024
2024-0022
2024
úprava projektovej dokumentácie-zníženie energetickej náročnosti budovy školy
4200 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024
2024-0021
2024
úprava projektovej dokumentácie-zníženie energetickej náročnosti KD Bystričany
4200 €
s DPH
Vystavená: 26.01.2024
2024-0020
2024
bytový dom 780/63-údržba spoločných priestorov
500 €
s DPH
Vystavená: 23.01.2024
2024-0019
2024
miestny rozhlas-reproduktory
200 €
s DPH
Vystavená: 22.01.2024
2024-0018
2024
spracovanie znaleckého posudku na parcelu č.383/7 a 383/1
200 €
s DPH
Vystavená: 22.01.2024
2024-0017
2024
tlač poštových poukazov pre poreby byt. hospodárstva
50 €
s DPH
Vystavená: 22.01.2024
2024-0016
2024
práce montážnou plošinou pri údržbe a odstránení porúch VO
250 €
s DPH
Vystavená: 19.01.2024
2024-0015
2024
hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce
250 €
s DPH
Vystavená: 19.01.2024
2024-0014
2024
magnetická tabuľa s príslušenstvom do kancelárie OcÚ
140 €
s DPH
Vystavená: 15.01.2024
2024-0012
2024
servis motorového vozidla JCB 531X70 AG
1000 €
s DPH
Vystavená: 15.01.2024
385 záznamov, 20 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku