Obsah

16.09.2019

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany č. 352/2019

Detail

06.09.2019

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany 1

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU V OBCI BYSTRIČANY Termín zberu: 11. september 2019 – streda

Detail

12.08.2019

IBV-mapka

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľností - stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej výstavby ul. Dlhá Bystričany“

OBEC BYSTRIČANY vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností „Stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej výstavby na ul. Dlhá Bystričany“

Detail

04.04.2019

OZNAM

Zmena úradných hodín

Detail

01.04.2019

Výsledky hlasovania

"Voľby prezidenta SR"

Detail

16.09.2019

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

11. ročník festivalu "Dychovky pod Vtáčnikom"

Detail

25.10.2018

Október 2018 - Úcta k starším

Október 2018 - Úcta k starším

.

Detail

01.09.2018

Pálenie vatry pri príležitosti 74. výročia SNP

Pálenie vatry pri príležitosti 74. výročia SNP

1.9.2018

Detail

19.08.2018

630. výročie obce

630. výročie obce

19.8.2018

Detail

18.08.2018

630.výročie obce Bystričany

630.výročie obce Bystričany

18.8.2018

Detail

17.08.2018

Výstava umeleckých diel rodákov obce

Výstava umeleckých diel rodákov obce

pri príležitosti 630.výročia obce Bystričany

Detail

17.07.2018

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

27.6.2018

Detail