Obsah

Odkaz na stránku stolných tenistov

V našej obci je zriadený Stolnotenisový klub Polstrav Bystričany.

Informácie o činnosti klubu a výsledky zápasov nájdete na stránkach:

www.polstrav.wz.cz

www.kstztn.sk