Obsah

Termal dokumenty

Objednávky Termal archív

OBJEDNÁVKY - rok 2016
Zverejnené Číslo Dodávateľ Popis
07.12.2016 1/2017 Horninitrianske bane Objednávka na rozbor odpadových vôd na rok 2017
05.09.2016 5/2016   Overenie merného objektu - ČOV
16.06.2016 4/2016 Ján Drábik, JD Servis, Poluvsie Objedávka - PC
21.04.2016 2/2016 HCP čerp.technika, Szakkayho 1, Košice Objednávka na kalové čerpadlo na ČOV
21.04.2016 obj. č. 3 -2016 Peter Mlatko, Kamenná 14/2, Čereňany Objednávka na vývoz drobného stavebného odpadu z obce Bystričany na rok 2016
 
OBJEDNÁVKY - rok 2015
Zverejnené Číslo Dodávateľ Popis
16.07.2015 4/2015 Peter Mlátko, Kamenná 14/2, Čereňany Objednávka na vývoz drobného stavebného odpadu
01.02.2015 3/2015 Mendel Juraj vyšetrenie psa
23.01.2015 2/2015 Ivan Kováčik - Kovin objednávka na vysokozdvičnú plošinu
23.01.2015 1/2015 Hornonitrianske bane, a.s. objednávka na odbery a rozbory vzoriek z ČOV
 
OBJEDNÁVKY - rok 2014
Zverejnené Číslo Dodávateľ Popis
28.08.2014 4/2014 hymes MK, s.r.o.Bratislava overenie merného bojektu ČOV
25.07.2014 3/2014 Peter Mlátko, Kamenná 14/2, Čereňany odvoz odpadu zo skládky odpadu
 
OBJEDNÁVKY - rok 2011
Zverejnené Číslo Dodávateľ Popis
14.02.2011 3/11 PORFIX-porobeton,Zem.Kostoľany Odvoz veľkoobjemového odpadu na rok 2011
14.02.2011 2/11 Jozef Bohuš HYDRO-B,Plášťovce Čerpadlo na kopací stroj BELORUS
14.02.2011 1/11 Anton Kytka Opravy elektrického náradia v roku 2011