Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.01.2020

2019068 - 2019081

za správcovské služby, elektrina, oprava Felície, pneumatiky John Deer,vzorky ČOV,stravné lístky, op

2 850,48 EUR Dve tisíc osemsto päťdesiat/48

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

09.12.2019

2019068 - 2019077

Fa za materiál, správcovské služby, elektrinu, štrk, telefon opravy, pneumatiky

2 513,65 EUR dvetisíc päťsto trinásť/53

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

11.11.2019

2019059 - 2019067

Dodávateľské faktúra za rozbor odpadovej vody, elektriny, vody, telef.hovory, posypová soľ,správcovn

1 280,39 EUR tisíc dvesto osemdesiat/39

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

01.10.2019

2019055 - 2019058

dodávateľské faktúry za obdobie 10.9.2019-30.9.2019

314,60 EUR

dodávatelia

Termal Bystričany

09.09.2019

2019050 - 2019054

dodávateľské faktúry za správcovské služby, telefónne hovory, elektrinu, odber a rozbor odpadovej vo

410,62 EUR

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

07.08.2019

2019040 - 2019049

Faktúry za elektrinu, plyn, telef. hovory, vodu, klinové remene, správcovské služby, stravné lístky,

967,16 EUR deväťsto šestdesiat sedem/16

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

03.07.2019

2019034 - 2019039

Faktúry za správcovské služby, kontrola has.prístrojom stravné lístky, telef. hovory, disky,pneumati

951,60 EUR deväťsto päťdesiať jedna /60

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

05.06.2019

2019029 - 2019033

Faktúry za telef.hovory,rozbor vzoriek odpadovej vody,materiál na opravu Kuboty, materiál na opavu č

830,83 EUR osemsto tridsať/83

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

16.05.2019

2019026 - 2019028

faktúry za stravné lístky,elektrinu, správcovské služby

833,46 EUR osemsto tridsať tri/46

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

18.04.2019

2019022 - 2019025

Faktúry za elektrinu OBP,PO,správcovské služby, telefónne horory

442,74 EUR štyristi štyridsať dva/74

dodávatelia

Termal Bystričany

03.04.2019

2019015 - 2019021

Faktúry za telef. hovory,správcovské služby,stravné lístky,oprava-KUBOTA,kruhový nôž na čerpadlo- ČO

2 328,54 EUR dvetisíc tristo dvadsať osem/54

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

07.03.2019

2019009 - 2019015

Faktúry za elektrinu, telefónne hovory, plošinu na údržbu verejného osvetlenia,odber a rozbor vzorie

1 300,09 EUR Tisíc tristo deväť/09

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

05.02.2019

2019001 - 2019008

Faktúry za OBP,PO, správcovské služby, snehové reťaze,telefónne hovory,aktualizácia účtovníckeho pro

1 695,64 EUR tisíc šesťsto deväťdesiat päť/64

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

11.01.2019

2018090- 2018094

Faktúry za telef.hovory,správcovské služby,vodu, prenájom tlakových fliaš, elektrinu

425,53 EUR Štyristo dvadsať päť/53

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

12.12.2018

2018078 - 2018089

za elektriku, prenájom tlakových fliaš, nôž kruhový,teleso rezáka,správcovské služby,odber a rozbor

3 614,40 EUR tritisíc šesťsto štrnásť/40

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

29.10.2018

2018068 - 2018077

Faktúry za OBP,PO,elektrinu,správcovské služby, rozbory -ČOV,plošinu,stravné lístky, telefónne hovor

3 424,16 EUR tritisíc štyristo dvadsať štyri/16

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

21.09.2018

2018058 - 2018067

Faktúry za správcovské služby, telefónne hovory, nakladanie a odvoz odpadu,stravné lístky, plošinu,

5 550,20 EUR Päťtisíc päťsto päťdesiat / 20

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

09.08.2018

2018054 - 2018057

Faktúra za elektrinu, prenájom tlakových fliaš, odber a rozbor odpadovej vody plošinu

419,77 EUR Štyristo devätnásť/77

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

19.07.2018

2018037 - 2018053

faktúry za správcovské služby PC, opravu Kuboty, kontrolu hasiasich prístrojov,elektrinu, prenájom t

2 647,33 EUR dve tisíc šesťsto štyridsať sedem/33

dodávatelia

Termal Bystričany

11.06.2018

2018031 - 2018036

Faktúry za stravné lístky, NOD ANTIVIR, elektrinu, prenájom tlakových fliaš, odvoz odpadu, rozbor od

941,54 EUR Deväť sto štyridsať jedna/54

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

18.05.2018

2018021 - 2018030

Dodávateľské faktúry za OPB,PO, správcovské služby, elektrinu, rozbor odpadovej vody, telefon, prená

972,10 EUR deväťsto sedemdesiat dva/10

dodávatelia

Termal Bystričany, príspevková organizácia, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

29.03.2018

2018013 - 2018020

Faktúry za telefón,prenájom tlakových fliaš, elektriku priemyselný kyslík,správcovské služby PC, str

1 595,55 EUR Tisíc päťsto deväťdesiat päť/55

dodávatelia

Termal Bystričany

12.02.2018

2017001 - 20180012

Faktúry za OBP,PO,plošinu, telefon, stravné lístky elektriku, rozbor odpadovej vody, správcovské slu

1 978,03 EUR Tisíc deväťsto sedemdesiat osem/03

dodávatelia

Termal Bystričany

05.02.2018

2017089 - 2017092

Faktúry za prenájom tlakových fliaš,stravné lístky,rozbor odpadovej vody, elektriku

1 359,14 EUR Tisíc tristo päťdesiat deväť/14

dodávatelia

Termal Bystričany

27.12.2017

2017080 - 2017088

Dodávateľské faktúry na elektrinu, plošinu, prenájom tlakových, fliaš, posypovú soľ a iné služby

870,25 EUR Osemsto sedemdesiat /25

dodávatelia

Termal Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: