Navigácia

Obsah

02.12.2021

Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom

Detail

29.11.2021

Farský oznam

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o zhromažďovaní osôb nad 7.ľudí sa sväté omše verejne neslúžia.

Detail

01.10.2021

Veľkoobjemný odpad

Vývoz veľkoobjemného odpadu sa uskutoční v stredu 6. októbra 2021

Detail

01.10.2021

Vývoz železa, papiera a lepenky jedlých olejov a tukov dňa 13. októbra

Vývoz železa, papiera a lepenky jedlých olejov a tukov dňa 13. októbra

Detail

22.09.2021

Prerušenie dsitribúcie elektriny v časti Vieska dňa 28.09.2021

Dňa 28.09.2021 v čase od 7.30 hod. - 14.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Vieska, na odberných miestach priloženom zozname z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

Úradná tabuľa

26.11.2021 - 12.12.2021

Verejná vyhláška

Detail Úradná tabuľa

01.10.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch, konaného dňa 29.9.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch, konaného dňa 29.9.2021

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

01.10.2021

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2021-Rozpočtové opatrenie č. 4

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2021-Rozpočtové opatrenie č. 4

Stiahnuť Rozpočet

26.07.2021

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2021-Rozpočtové opatrenie č. 3

Zmena rozpočtu obce Bystričany-Rozpočtové opatrenie číslo č.3

Stiahnuť Rozpočet

29.06.2021

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Stiahnuť Rozpočet

29.06.2021

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bystričanoch, konaného dňa 21.06.2021

Záznam zo zasadnutia: https://www.youtube.com/watch?v=5qiY-eLm2jE

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

27.05.2021

Návrh - Záverečný účet obce Bystričany za rok 2020

Návrh záverečného účtu obce Bystričany za rok 2020

Stiahnuť Rozpočet

08.12.2020

Rozpočet obce Bystričany na roky 2021-2023

Rozpočet obce Bystričany na roky 2021-2023

Stiahnuť Rozpočet

08.12.2020

Zmena rozpočtu obce Bystričany - Rozpočtové opatrenie č. 5

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2020 Rozpočtové opatrenie č. 5

Stiahnuť Rozpočet

13.07.2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Napriek obmedzeniam a vírusu, ktorý ovplyvňuje v tomto oddobí život nás všetkých, aj v školskom roku 2019/2020 sme sa opäť v obradnej sieni obecného úradu rozlúčili s deťmi - predškolákmi, ktoré opúšťajú brány miestnej materskej školy, i s deviatakmi, ktorí končia vzdelávanie v našej základnej škole. Našim mladým budúcim žiakom i budúcim študentom sa prihovoril pán starosta Filip Lukáč. Deti a žiaci si prevzali malé spomienkové darčeky. Pedagógovia, riadieľ ZŠ s MŠ Mgr. Kamil Šteiner, triedna deviatakov Mgr. Andrea Šteinerová, triedna deviatakom na prvom stupni ZŠ Mgr.Jana Sluková, pani učiteľky zo škôlky a všetci ostatní zúčastnení zamestnanci škôlky boli s vďačnosťou obdarení kvetmi od obce, od detí i od rodičov. Predškoláci mali pripravený aj malý kltúrny program s básničkami a pesničkami. Zápis v pamätnej knihe našej obce zostane opäť pamiatkou na tieto milé udalosti.

Detail

20.12.2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Mikuláš na vianočných trhoch 2019

Detail

02.12.2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Dňa 26.11.2019 sme opäť na našom OcÚ privítali našich najmenších spoluobčanov.

Detail

28.11.2019

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Detail

30.10.2019

Úcta k starším 2019

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Detail

07.10.2019

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

Gastro dni obce Bystričany a Slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice dňa 28.9.2019

Detail

18.09.2019

Oslavy 75. výročia SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na Vtáčnik, spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP, pálenie vatry

Detail