Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.05.2023

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

Neuvedené

Cronson, s.r.o.

Obec Bystričany

02.05.2023

Zmluva č. 72304 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 72304

7 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bystričany

17.04.2023

Zmluva o dodaní tovarov

Zmluva o dodaní tovarov

14 472,00 EUR

Kabeltelsat s.r.o.

Obec Bystričany

12.04.2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121479

Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektrin

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Bystričany

28.03.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Veronika Beracková a Danijel Beracka

Obec Bystričany

23.03.2023

Servisná zmluva

Servisná zmluva

720,00 EUR

LED-SERVICE, s.r.o.

Obec Bystričany

15.03.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Veronika Beracková a Danijel Beracka

Obec Bystričany

10.03.2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použit

Neuvedené

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Bystričany

23.02.2023

Návrh zmluvy o dielo

Návrh zmluvy o dielo

118 373,72 EUR

ERPOS, spol. s r.o.

Obec Bystričany

15.02.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

13 400,00 EUR

Telovýchovná jednota Dynamo Bystričany

Obec Bystričany

15.02.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

3 500,00 EUR

Športový stolnotenisový klub POLSTRAV Bystričany

Obec Bystričany

25.01.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

neuvedená

Mária Ambrózová a Róbert Ambróz

Obec Bystričany

24.01.2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

183 563,92 EUR

Cronson, s.r.o.

Obec Bystričany

20.01.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 700,00 EUR

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Bystričany

16.01.2023

Zmluva č. 04/2023 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Zmluva č. 04/2023

ceny a sadzby v texte zmluvy

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Bystričany

13.01.2023

Dodatok č. 6 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu č. 3/2008

Dodatok č.6

v texte dodatku

EKO Hunka, s.r.o.

Obec Bystričany

13.01.2023

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pre rok 2023

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pre rok 2023

podľa aktuálne platného cenníka

ABO Photography s.r.o.

Obec Bystričany

10.01.2023

Zmluva č. 1/2023 o nájme nebytových priestorov

Zmluva č. 1/2023 o nájme nebytových priestorov

12 000,00 EUR nájomné na rok

Fameke, s.r.o.

Obec Bystričany

02.12.2022

DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041N030-421-19 zo dňa 18.10.2018

4192/2022

2 719 474,43 EUR

Ministerstvo investícií, ergionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Bystričany

22.11.2022

Zmluva o účelovom úvere č. 1240/22/07743

Zmluva o účelovom úvere

50 000,00 EUR

Československá obchodní banka, a.s.

Obec Bystričany

16.11.2022

Kúpno - predajná zmluva

Kúpno - predajná zmluva

1 000,00 EUR

Ľuboš Gatial

Obec Bystričany

15.11.2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

330,00 EUR

ZNALING s.r.o.

Obec Bystričany

15.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

90 000,00 EUR

Nell Kapital s.r.o.

Obec Bystričany

14.11.2022

Dodatok č. 2 k ZoD 198/2022/08431

Dodatok č. 2 k ZoD 198/2022/08431

bez zmeny zmluvnej ceny

COLAS Slovakia a.s.

Obec Bystričany

14.11.2022

Dodatok č. 3 k ZoD č. 029/2020/IS

Dodatok č. 3 k ZoD č. 029/2020/IS

3 337 831,46 EUR

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Obec Bystričany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: