Navigácia

Obsah

Územný plán

AKTUALIZÁCIA 2020, ZMENY A DOPLNKY Č.3

ÚP obce Bystričany-Zmeny a doplnky č. 3 (23.55 MB)

Obsah UPN_Zmeny a doplnky č. 2

Obsah UPN

obsah.pdf Stiahnuté: 685x | 07.03.2017

Textová časť_Zmeny a doplnky č. 2

Príloha č. 1 Radónové riziko

priloha1radonoveriziko.pdf Stiahnuté: 596x | 07.03.2017

Tab.č. 1, 2 FPR Bývanie.

tabulka12.pdf Stiahnuté: 677x | 07.03.2017

Tab.č. 3, 4 FPR Vybavenosť a rekreácia

tabulka34.pdf Stiahnuté: 609x | 07.03.2017

Tab.č. 5 FPR Výroba

tabulka5.pdf Stiahnuté: 439x | 07.03.2017

Tab.č. 6 Potreba elektr.energie

tabulka6.pdf Stiahnuté: 542x | 07.03.2017

Tab.č. 7 Návrh Trafostaníc

tabulka7.pdf Stiahnuté: 437x | 07.03.2017

Tab.č. 8 Potreba plynu

tabulka8.pdf Stiahnuté: 427x | 07.03.2017

Tab.č. 9 Potreba tepla

tabulka9.pdf Stiahnuté: 404x | 07.03.2017

Tab.č.10 Návrh telefónnych staníc

tabulka10.pdf Stiahnuté: 448x | 07.03.2017

ÚPN obce Bystričany_ZaD č.2 Návrh - Text.smer.časť_Diel A

diela.pdf Stiahnuté: 2137x | 07.03.2017

ÚPN obce Bystričany_ZaD č.2 Návrh - Text.zaväz.časť_Diel B

dielb.pdf Stiahnuté: 661x | 07.03.2017

Grafická časť_Zmeny a doplnky č. 2

01- Širsie vztahy

sirsievztahy.pdf Stiahnuté: 682x | 07.03.2017

02A - Priestor. uspor. a funkčne vyuz.uzem.

2a.pdf Stiahnuté: 845x | 07.03.2017

02B - Priestor.uspor. a funkcne vyuz.uzem.

2b.pdf Stiahnuté: 664x | 07.03.2017

03 - Verejné dopravne vybavenie

3.pdf Stiahnuté: 741x | 07.03.2017

04 - VTV energetika, informacne siete

4.pdf Stiahnuté: 532x | 07.03.2017

05 - VTV vodne hospodarstvo

5.pdf Stiahnuté: 537x | 07.03.2017

06 - Perspek. pouz.ppf a lpf na nepol. ucely

6.pdf Stiahnuté: 474x | 07.03.2017

07 – OpaK

7.pdf Stiahnuté: 524x | 07.03.2017

Stránka