Navigácia

Obsah

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

facebook | instagram | linkedin

 


 

Komisia povodňová, verejného poriadku a dopravy

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Ing. Tibor Školna (predseda komisie)

 • Juraj Barta

 • Marián Valter

 • Peter Bobok

 • Bc. Romana Lehotkaiová

 


 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Ing. Michal Halač (predseda komisie)

 • Mgr. Michal Zaťko

 • Róbert Prelovský

 • Mgr. Lucia Gajdošová

 


 

Komisia pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Roman Suchý (predseda komisie)

 • Michal Sluka st.

 • Ing. Maroš Súkeník

 • Emil Milota st.

 • Ing. Juraj Išky

 


 

Komisia pre kultúru, školstvo a mládež

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Juraj Barta (predseda komisie)

 • Tatiana Štrbová

 • Mgr. Jana Sluková

 • Soňa Dudášová

 • Marcela Bartová

 • Ing. Andrea Radosová

 • Mgr. Jozef Rybár (editor redakčnej rady)

 


 

Komisia pre šport a cestovný ruch

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Mgr. Jozef Rybár (predseda komisie)

 • Ing. Marek Dobiš

 • Mgr. Kamil Šteiner

 • Ing. Dušan Šnirc

 • Branislav Obžera

 • Ing. Michal Slúka ml. 

 • Peter Lukáč

 


 

Komisia pre financie a hospodárenie s bytmi

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Ing. Marta Rybárová (predsedníčka komisie)

 • Ing. Marek Dobiš

 • Ing. Michal Halač

 


      

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Anna Bajzíková (predsedníčka komisie)       

 • Helena Frívaldská

 • Mária Murtíniová

 • Bc. Dana Bosáková

 


 

Komisia pre rozvoj podnikateľských činností 

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Mgr. Martin Súkeník (predseda komisie)     

 • Viktória Záhoranská

 • Ing. Katarína Lukáčová

 


 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

zápisnice zo zasadnutí komisie

 

 • Anna Bajzíková (predsedníčka komisie)

 • Ing. Marta Rybárová

 • Ing. Tibor Školna