Navigácia

Obsah

Pondelok        od 7:30 - 11:30 hod.

                        od 12:30 - 15:30 hod.

 

Utorok            nestránkový deň

 

Streda            od 7:30 - 11:30 hod.

                        od 12:30 - 16:00 hod.

 

Štvrtok           nestránkový deň

 

Piatok            od 7:30 - 11:30 hod.

 

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a odporučenia krízového štábu obce Bystričany zo dňa 9. marca 2020 na zamedzenie šírenia ochorenia      COVID-19 obec Bystričany

ruší stránkové dni

na Obecnom úrade v Bystričanoch s platnosťou od 11.3.2020 do odvolania.

 

            Obec Bystričany vyzýva verejnosť, aby zamestnancov Obecného úradu v Bystričanoch kontaktovali výhradne elektronicky alebo telefonicky na nasledovných kontaktoch:

 

 

Ing. Ľuboslava Gogorová, ekonómka obce

tel. : +421 915 902 120, e-mail: luboslava.gogorova@bystricany.sk

 

Jana Šnircová, referentka pre dane a poplatky

tel. : +421 915 902 735, e-mail: jana.snircova@bystricany.sk

 

Slávka Kissová, pokladníčka a referentka pre byty

 tel. : +421 918 510 116, e-mail: slavka.kissova@bystricany.sk

 

Soňa Dudášová, referentka pre matriku a stavebnú oblasť

 tel. : +421 915 892 826, e-mail: sona.dudasova@bystricany.sk

 

Martin Suchý, vedúci údržby

tel. : +421 905 358 909, e.mail: martin.suchy@bystricany.sk

 

Oľga Gromová, správkyňa budov

 tel. : +421 918 509 569

 

Mgr. Filip Lukáč, starosta obce

 tel. : +421 915 901 048, e-mail: filip.lukac@bystricany.sk