Navigácia

Obsah

ZAMESTNANCI OBCE

facebook | instagram | linkedin

 


 

Ing.Ľuboslava Gogorová 

ekonómka obce

+421 915 902 120

luboslava.gogorova@bystricany.sk

 

Jana Šnircová

referentka pre dane a poplatky

+421 915 902 735

jana.snircova@bystricany.sk

 

Soňa Dudášová

referentka pre matriku, evidenciu obyvateľstva a byty

+421 915 892 826

sona.dudasova@bystricany.sk

 

Ing. Juliána Plevková

referentka pre personalistiku a mzdy, pokladňa

+421 918 570 626

juliana.plevkova@bystricany.sk

 

Slávka Kissová

referentka pre stavebnú oblasť

+421 918 510 116

slavka.kissova@bystricany.sk

 

Oľga Gromová

správkyňa obecných budov

+421 918 509 569

 

Martin Suchý

vedúci pracovník údržby

martin.suchy@bystricany.sk

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme aj kontakt na zodpovednú osobu v tejto oblasti: zodpovednaosoba@bystricany.sk.