Obsah

18.09.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 22.09.2020 v čase 09:00 hod. - 15:00 hod. bude v našej obci na uliciach Chalmovská a Gaštanová prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Detail

09.09.2020

Výstup na pohorie Vtáčnik 2020

Obec Bystričany zorganizovala aj v roku 2020, v sobotu 29.augusta pri príležitosti 76.výročia SNP " VÝSTUP NA POHORIE VTÁČNIK ". Zraz účastníkov výstupu bol ráno o 8,00 hod. pred budovou obecného úradu, odkiaľ bol zabezpečený odvoz autobusom do Kamenca pod Vtáčnikom na parkovisko pod chatou Končitá. Odtiaľ začínal peší turistický výstup. Presne na poludnie sa na vrchole pohoria stretli všetci turisti, ktorí sa tu občerstvili svojim provijantom a kochali sa výhľadom na krásu našej prírody priamo z vrchola Vtáčnika. Návrat späť do Bystričian bol naplánovaný o 15:00 hod. od chaty pod Končitou. Spoločný cieľ bol v centrálnej zóne našej obce pred budovou obecného úradu. Tu všetci účastníci dostali občerstvenie - porciu gulášu a čapované pivo, ktoré zakúpila naša obec od miestneho podnikateľa Dušana Hutara. Starosta obce Mgr. Filip Lukáč vo svojom spomienkovom príhovore pripomenul význam Slovenského národného povstania, krutú minulosť, obete miliónov ľudských životov položených za našu slobodu. Spomenul aj položenie vencov ku hrobom padlým pri kostole v Bystričanoch a na cintoríne vo Vieske. Na záver odmenil vecnými cenami najstaršieho účastníka výstupu Antona Obžeru z časti obce Vieska ( 82 rokov ), najmladšieho turistu Richarda Matiaška z časti obce Bystričany ( 6 rokov) a všetky zúčastnené deti sladkosťou.

Detail

07.09.2020

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany v stredu 9.9.2020

Detail

23.07.2020

Púť v Chalmovej v nedeľu 26. júla 2020

Srdečne Vás túto nedeľu, 26.júla 2020 pozývame na PÚŤ DO CHALMOVEJ, ktorá sa uskutoční ku kostolu svätého Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie. Program: 9:30 hod. svätý ruženec, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 10:30 hod. slávnostná svätá omša, ktorú celebruje dôstojný pán magister Matej Izrael, novokňaz kaplán vo farnosti Partizánske - mesto. Program sa uskutoční v rámci všetkých hygienických opatrení vo vonkajšom priestore. Na púť do Chalmovej naša obec zabezpečila pre záujemcov odvoz autobusom, ktorý bude v nedeľu odchádzať z autobusovej zastávky na Vieske o 8,45 hod., a následne z Bystričian od kostola o 9,00 hodine. Vstup do autobusu bude povolený len s rúškom. Po svätej omši autobus privezie účastníkov späť do Bystričian aj na Viesku. Vo vlastnom záujme nezabudnite na dodržiavanie bezpečnostných hygienických predpisov.

Detail

02.06.2020

OTVORENEJŠIA SAMOSPRÁVA JE PRIORITA

Podarilo sa nám splniť ďalší prísľub, ktorým je nahrávanie a zverejňovanie oficiálnych záznamov z verejných zasadnutí zastupiteľstva obce Bystričany. Prvý záznam z 25. mája 2020 už nájdete aj na našom novom a jedinom oficiálnom YouTube kanáli Obec Bystričany.

Detail

Úradná tabuľa

03.09.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 31.08.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 31.08.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

30.06.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 29.6.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 29.6.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

03.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce Bystričany za rok 2019

Stiahnuť Rozpočet

27.05.2020

Zmena rozpočtu na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 2

Zmena rozpočtu obce Bystričany na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 2

Stiahnuť Rozpočet

26.05.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 25.05.2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 25.05.2020

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

13.07.2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Rozlúčka s predškolákmi a s deviatakmi 2020

Napriek obmedzeniam a vírusu, ktorý ovplyvňuje v tomto oddobí život nás všetkých, aj v školskom roku 2019/2020 sme sa opäť v obradnej sieni obecného úradu rozlúčili s deťmi - predškolákmi, ktoré opúšťajú brány miestnej materskej školy, i s deviatakmi, ktorí končia vzdelávanie v našej základnej škole. Našim mladým budúcim žiakom i budúcim študentom sa prihovoril pán starosta Filip Lukáč. Deti a žiaci si prevzali malé spomienkové darčeky. Pedagógovia, riadieľ ZŠ s MŠ Mgr. Kamil Šteiner, triedna deviatakov Mgr. Andrea Šteinerová, triedna deviatakom na prvom stupni ZŠ Mgr.Jana Sluková, pani učiteľky zo škôlky a všetci ostatní zúčastnení zamestnanci škôlky boli s vďačnosťou obdarení kvetmi od obce, od detí i od rodičov. Predškoláci mali pripravený aj malý kltúrny program s básničkami a pesničkami. Zápis v pamätnej knihe našej obce zostane opäť pamiatkou na tieto milé udalosti.

Detail

20.12.2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Vianoce v obci Bystričany 2019

Mikuláš na vianočných trhoch 2019

Detail

02.12.2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Uvítanie detí do života II.polrok 2019

Dňa 26.11.2019 sme opäť na našom OcÚ privítali našich najmenších spoluobčanov.

Detail

28.11.2019

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie jubilantov starostom obce

Detail

30.10.2019

Úcta k starším 2019

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Detail

07.10.2019

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

GASTRO DNI OBCE BYSTRIČANY A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRÍSTAVBY HASIČSKEJ ZBROJNICE

Gastro dni obce Bystričany a Slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice dňa 28.9.2019

Detail

18.09.2019

Oslavy 75. výročia SNP

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na Vtáčnik, spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP, pálenie vatry

Detail