Obsah

Aktuality

20.05.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v Chalmovej

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 27.05.2019 v čase od 08:30 do 14:30 na uliciach Gaštanová a Chalmovská.

Detail

13.05.2019

Zámer na prenájom nebytových priestorov

Zámer prenechať do nájmu prebytočný majetok obce Bystričany v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Detail

04.04.2019

OZNAM

Zmena úradných hodín

Detail

01.04.2019

Výsledky hlasovania

"Voľby prezidenta SR"

Detail

15.03.2019

OZNAM O VÝRUBE DREVÍN NA POZEMKOCH OBCE BYSTRIČANY

Obec Bystričany oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2019 sa uskutoční na pozemkoch obce Bystričany výrub drevín.

Detail

11.03.2019

Prenájom nebytových priestorov

obce Bystričany

Detail

11.03.2019

Harmonogram vývozu odpadu

v roku 2019

Detail

06.03.2019

Pracovná ponuka

Riaditeľ termálneho kúpaliska

Detail

Úradná tabuľa

16.05.2019

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 10.05.2019

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bystričanoch konaného dňa 10.05.2019

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

16.05.2019

Návrh - zmena rozpočtu č.2/2019

návrh zmeny rozpočtu č.2 na rok 2019

Stiahnuť Rozpočet

16.05.2019

Záverečný účet za rok 2018

návrh záverečného účtu za rok 2018

Stiahnuť Rozpočet

16.05.2019 - 01.06.2019

Návrh VZN 1/2019

Detail Úradná tabuľa

19.03.2019

Uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 9.3.2019

Stiahnuť --- uznesenia a zápisnice ---

25.10.2018

Október 2018 - Úcta k starším

Október 2018 - Úcta k starším

.

Detail

01.09.2018

Pálenie vatry pri príležitosti 74. výročia SNP

Pálenie vatry pri príležitosti 74. výročia SNP

1.9.2018

Detail

19.08.2018

630. výročie obce

630. výročie obce

19.8.2018

Detail

18.08.2018

630.výročie obce Bystričany

630.výročie obce Bystričany

18.8.2018

Detail

17.08.2018

Výstava umeleckých diel rodákov obce

Výstava umeleckých diel rodákov obce

pri príležitosti 630.výročia obce Bystričany

Detail

17.07.2018

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

27.6.2018

Detail

13.07.2018

Rozlúčka s predškolákmi 2018

Rozlúčka s predškolákmi 2018

27.6.2018

Detail