Obsah

Vážení spoluobčania,

V roku 2020 sme pracovali spoločne s firmou Značenie.sk na novom dopravnom passporte v obci Bystričany, ktorého úpravy sú zamerané hlavne na zvýšenie bezpečnosti chodcov na cestných komunikáciách v našej obci. Kde pribudnú obmedzenia? Ako sa zmenia niektoré križovatky? Považujeme preto za nesmierne dôležité oboznámiť vás s týmto dokumentom, podľa ktorého sa bude meniť dopravná situácia v nasledujúcich mesiacoch.

Dokumenty si môžete stiahnuť tu:

Komentár k dopravnému passportu 2021.docx (14.34 kB)

Technická správa DP BY 2021.pdf (490.77 kB)

Celková situácia DP BY 2021.pdf (182.61 kB)

Lokality DP BY 2021_2 - 25.pdf (2.14 MB)

 

Vytlačenú verziu si môžete pozrieť vo vitríne pred obecným úradom v Bystričanoch, v Chalmovej alebo na Vieske. Dopravný passport je možné pripomienkovať do 31.3.2021 prostredníctvom podateľne alebo emailom na adresu projekty@bystricany.sk Tieto pripomienky budú následne vyhodnotené a prípadne zapracované do dokumentu.