Obsah

Fašiangy 2017

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bystričany a Obec Bystričany v dňoch 25.2.2017 - 28.2.2017 uskutočnili fašiangovanie po obci Bystričany a fašiangovú veselicu.
Všetkým hasičom Ďakujeme!