Obsah

Október - mesiac úcty k starším

Dňa 13. októbra 2017 si naši starší spoluobčania spríjemnili piatkové popoludnie posedením v kultúrnom dome. Pri teplom čaji a pagáčiku sa zabavili na zábavnom folklórnom vystúpení súboru Košovan z Kanianky.