Obsah

Úcta k starším 2019

Posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

ri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším, sme dňa 10.októbra 2019, tak ako každý rok v tomto období,  pozvali do kultúrneho domu našich seniorov. Opäť sme mali príležitosť, viac ako inokedy, prejaviť im svoju pozornosť a úctu. V slávnostnom príhovore starosta obce Mgr.Filip Lukáč pozdravil všekých prítomných, poďakoval im za výchovu detí, vnúčat, za prácu v prospech našej obce. V mene mladšej generácie, za  všetkých t ý ch, ktorí v návale svojich každodenných starostí a povinností nestíhajú zastaviť čas a vysloviť svojim starším rodičom, starým rodičom to, čo určite cítia na duši a vo svojom srdci, sme spoločne v tento deň zapriali seniorom, aby boli dlhé roky zdraví, aby v pokoji  užívali život v kruhu svojich najbližších, aby jeseň ich života bola krásna, pokojná a slnečná. K dobrej nálade prispeli svojim kutúrnym vystúpením i členovia ľudového súboru Bukovinka z neďalekej obce Radobica. Aj v našej miestnej zákla dnej org anizácii Jednoty dôchodcov Slovenska máme stále aktívnych členov, ktorí sa v tomto jesennom období pravidelne, so svojim kultúrnym pásmom, zúčastňujú na prehliadke seniorov Jeseň je dar v Zemianskych Kostoľanoch. Aj touto formu prezentujú našu obec v ich kategórii, za čo im patrí naše poďakovanie.  Po kultúrnom vystúpení sa všetci zúčastnení občerstvili chutnými pagáčmi a čajom. Veríme, že všetkým prítomným zostanú na toto stretnutie pekné spomienky. Nezabúdajme, úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vďačíme im predsa za svoj život !Vytvorené: 28. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2019 12:39
Autor: Správce Webu