Obsah

Geografia Obce Bystričany

Geografická poloha

Bystričany sa nachádzajú v okrese Prievidza, ktorý je jadrom regiónu horná Nitra v Trenčianskom samosprávnom kraji. Kataster obce s územnými celkami Bystričany, Chalmová a Vieska má celkovú rozlohu 3763 ha. Rozprestiera sa v južnom cípe Hornonitrianskej kotliny, na najjužnejších výbežkoch Strážovských vrchov a západných svahoch pohoria Vtáčnik v nadmorskej výške 255 m v strede obce, s prevýšením okolo 1000 m v chotári. Oblasťou preteká rieka Nitra, priberajúca menšie prítoky stekajúce z okolitých horstiev, z ktorých najvýznamnejším je potok Bystrica.