Obsah

 

 

Milí spoluobčania, 

v mesiaci   február  2018   boli   vydané  historicky prvé  obecné  noviny  našej  obce  pod  názvom  "Z  BYSTRIČIANSKEJ  KAPSY". Toto prvé číslo vyšlo symbolicky v roku 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci.  Noviny plánujeme vydávať v prvej fáze dvakrát za rok a urobíme všetko pre to, aby sa každý jeden výtlačok dostal aj do domácnosti občanov obce.

Vďaka redakčnej rade a ostatným outorom článkov vyšli tieto noviny, ktorých názov bol zvolený na základe nášho ľudového pomenovania "Kapsiari". Oboznámte sa teda s dianím a s životom v našej obci, s obecnými aktivitami a s činnosťami našich organizácií a zružení.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

 

Akékoľvek návrhy a podnety do obecných novín nám neváhajte napísať na emailovú adresu: noviny@bystricany.sk

 

OBECNÉ NOVINY - Ročník 1 - Číslo 1

OBECNÉ NOVINY - Ročník 1 - Číslo 2