Obsah

Významné osobnosti

Osobnosti obce Bystričany

 

Sú a boli to ľudia jednoduchí, vzdelaní, s titulmi, znalci svojho remesla, vyhľadávaní odborníci, usilujúci sa o rozširovanie poznania na poli vedy i kultúry, prinášajúci medaily a ocenenia.

Všetci sú naši. Ich korene siahajú do rodnej hrudy Bystričian.

 

  1. Jozef Jakál – slovenský geograf, pedagóg
  2. Jozef Huntier – architekt, pedagóg
  3. Štefan Mihálik – lesník, prírodovedec
  4. Božena Fuková – ekonómka, politička
  5. Anton Neuwirth – lekár, politik
  6. Pavol Radosa – lekár, pediater
  7. Ján Brezina – katolícky kňaz, školský inšpektor
  8. Ernest Bellay – katolícky kňaz, básnik