Obsah

 

SODB 2021 - LOGO

Elektronické sčítanie obyvateľov bolo ukončené a k 31. marcu 2021. V obci Bystričany sa v tejto prvej fáze sčítalo 94,25 % obyvateľov.

Všetkým, ktorí spravili klik k lepšej budúcnosti a sčítali seba a svojich blízkych ďakujeme!

Ak ste sa nedokázali sčítať sami, alebo ste mali iný problém, môžete využiť pomoc asistentov sčítania, ktorí vám so sčítaním pomôžu.

Pomocou stacionárneho asistenta sa budete môcť sčítať na kontaktnom mieste v obci, v budove nášho obecného úradu. Stacionárna asistentka sčítania - Soňa Dudášová, telefonický kontakt  0915 892 826.

Sčítať sa môžete aj pomocou  mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi doma,

v prípade, že o takúto službu sami požiadate na našom obecnom úrade (telefonický kontakt  0915 892 826).

 

Asistované sčítanie obyvateľov

prebieha v období od 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021 a je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov

v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR na základe epidemickej situácie na Slovensku.

Detailnejšie informácie o tom, kedy bude služba asistovaného sčítania dostupná, bude zverejnené na www.scitanie.sk a na internetových sieťach obce.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta

( telefonický kontakt  0915 892 826 )  uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo,aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.