Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 16.11.2020- do 20.11.2020 v čase 06:15 hod. - 18:45 hod. bude v našej obci na uliciach Janka Kráľa a Gaštanová prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.
celý text

ostatné, náš tip | 15. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemný odpad

vývoz veľkoobjemného odpadu v stredu 7. októbra 2020 celý text

ostatné, náš tip | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné, náš tip | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstup na pohorie Vtáčnik 2020

Obec Bystričany zorganizovala aj v roku 2020, v sobotu 29.augusta pri príležitosti 76.výročia SNP " VÝSTUP NA POHORIE VTÁČNIK ". Zraz účastníkov výstupu bol ráno o 8,00 hod. pred budovou obecného úradu, odkiaľ bol zabezpečený odvoz autobusom do Kamenca pod Vtáčnikom na parkovisko pod chatou Končitá. Odtiaľ začínal peší turistický výstup. Presne na poludnie sa na vrchole pohoria stretli všetci turisti, ktorí sa tu občerstvili svojim provijantom a kochali sa výhľadom na krásu našej prírody priamo z vrchola Vtáčnika. Návrat späť do Bystričian bol naplánovaný o 15:00 hod. od chaty pod Končitou. Spoločný cieľ bol v centrálnej zóne našej obce pred budovou obecného úradu. Tu všetci účastníci dostali občerstvenie - porciu gulášu a čapované pivo, ktoré zakúpila naša obec od miestneho podnikateľa Dušana Hutara. Starosta obce Mgr. Filip Lukáč vo svojom spomienkovom príhovore pripomenul význam Slovenského národného povstania, krutú minulosť, obete miliónov ľudských životov položených za našu slobodu. Spomenul aj položenie vencov ku hrobom padlým pri kostole v Bystričanoch a na cintoríne vo Vieske. Na záver odmenil vecnými cenami najstaršieho účastníka výstupu Antona Obžeru z časti obce Vieska ( 82 rokov ), najmladšieho turistu Richarda Matiaška z časti obce Bystričany ( 6 rokov) a všetky zúčastnené deti sladkosťou. celý text

ostatné, náš tip | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v obci Bystričany v stredu 9.9.2020 celý text

ostatné, náš tip | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Preventívne opatrenia zo strany obce Bystričany - Dôležité informácie

na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR celý text

ostatné, náš tip | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky Volieb do NR SR 2020 v obci Bystričany

Výsledky Volieb do NR SR 2020 v obci Bystričany zo dňa 29.02.2020 celý text

ostatné, náš tip | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Púť v Chalmovej v nedeľu 26. júla 2020

Srdečne Vás túto nedeľu, 26.júla 2020 pozývame na PÚŤ DO CHALMOVEJ, ktorá sa uskutoční ku kostolu svätého Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie.

Program:
9:30 hod. svätý ruženec, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
10:30 hod. slávnostná svätá omša, ktorú celebruje dôstojný pán magister Matej Izrael, novokňaz kaplán vo farnosti Partizánske - mesto. Program sa uskutoční v rámci všetkých hygienických opatrení vo vonkajšom priestore.

Na púť do Chalmovej naša obec zabezpečila pre záujemcov odvoz autobusom, ktorý bude v nedeľu odchádzať z autobusovej zastávky na Vieske o 8,45 hod., a následne z Bystričian od kostola o 9,00 hodine. Vstup do autobusu bude povolený len s rúškom. Po svätej omši autobus privezie účastníkov späť do Bystričian aj na Viesku.
Vo vlastnom záujme nezabudnite na dodržiavanie bezpečnostných hygienických predpisov.


celý text

ostatné, náš tip | 23. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

OTVORENEJŠIA SAMOSPRÁVA JE PRIORITA

Podarilo sa nám splniť ďalší prísľub, ktorým je nahrávanie a zverejňovanie oficiálnych záznamov z verejných zasadnutí zastupiteľstva obce Bystričany. Prvý záznam z 25. mája 2020 už nájdete aj na našom novom a jedinom oficiálnom YouTube kanáli Obec Bystričany. celý text

náš tip | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia a usmernenie zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR

Informácia a usmernenie zo zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27.02.2020 celý text

ostatné, náš tip | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Vývoz odpadu: železo, papier a lepenka, jedlé oleje a tuky

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v stredu 21. októbra 2020 sa v našej obci uskutoční vývoz nasledovných druhov odpadu:
železo, papier a lepenka, jedlé oleje a tuky.

Prosíme Vás, aby ste tieto druhy odpadov vyložili pred rodinné domy.
Obaly z papiera a lepenky je potrebné poskladať, postláčať a zviazať na čo najmenší objem.
Jedlé oleje a tuky je potrebné vyložiť v uzatvorených fľašiach.
Okrem týchto druhov odpadov iný odpad v tento deň nevyvážame!
celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušenie stránkových dní na OcÚ v Bystričanoch s platnosťou od 28.9.2020

Na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Stavanie mája 2020

Stavanie mája 2020 v obci Bystričany celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

povinnosti pre štátne orgány a orgány územnej samosprávy celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemný odpad

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že vývoz veľkoobjemného odpadu sa v obci Bystričany uskutoční dňa 15. apríla 2020 celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o odložení vývozu nebezpečného odpadu a elektro odpadu

Oznamujeme občanom, že obec Bystričany odkladá vývoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu, ktorý sa mal konať 8.apríla, v súvislosti s pandemickým ochorením COVID - 19.

O náhradnom termíne vývozu Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a na webovom sídle obce.
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o doručovaní rozhodnutí miestnych daní a poplatkov do domácností

Starosta obce Bystričany oznamuje občanom, že v týchto dňoch budú do domácností doručované rozhodnutia – za daň z nehnuteľností, za daň za psa a za miestny poplatok za komunálny odpad, prostredníctvom zamestnancov obce.
celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zrušení konania vo veci vydania stavebného povolenia: " Priame pripojenie spoločnosti FORTISCHEM do PS SEPS, časť Rozvodňa Bytričany "

Obec Bystričany v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch týmto oznamuje, že konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu "Priame pripojenie spoločnosti FORTISCHEM do PS SEPS, časť Rozvodňa Bystričany"
- stavebný objekt SO 680 Vnútorné komunikácie a spevnené plochy
- stavebné objekty SO od 01 do 526 podrobne uvedené v oznámení
zvolané na deň 31.marca 2020 so stretnutím na Obecnom úrade v Bystričanoch sa NEUSKUTOČNÍ ,
z dôvodu mimoriadnej krízovej situácie a dodržiavania nutných preventívnych opatrení pred šíriacou sa nákazou
COVID - 19. O náhradnom termíne budete včas informovaní. Ďakujeme za Vaše porozumenie!
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Stravovanie pre všetkých dôchodcov v obci

- možnosť pre všetkých dôchodcov v obci prihlásiť sa na stravovanie v školskej jedálni
- stravovanie sa uskutoční formou donášky obedov, ktoré budú rozvážané na adresy stravníkov v jednorázových plastových obaloch, ktoré zabezpečila obec na svoje náklady
- bližšie informácie Vám poskytne zamestnankyňa obecného úradu, p. Kissová na tel. č.: 0918 510 116 celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie účastníkom konania "Zadržiavanie dažďovej vody v intraviláne obce Bystričany"

Spoločný obecný úrad Nováky v zastúpení obce Oslany týmto oznamuje účastníkom konania,
o líniovej stavbe ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY v INTRAVILÁNE OBCE BYSTRIČANY ( časť Vŕšky) ,
ktorí dostali oznámenie o konaní na deň 17.marec 2020,
čo je tento najbližší utorok so začiatkom 9.30 hod. na Obecnom úrade v Bystričanoch,
že toto konanie sa NEUSKUTOČNÍ, z dôvodu dodržiavania nutných preventívnych opatrení pred šíriacou sa nákazou.
O náhradnom termíne budete včas informovaní. Ďakujeme za Vaše porozumenie!
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu odpadu

v roku 2020 celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pracovná ponuka - Kameraman - zasadnutia OZ, verejné prerokovania, reportáže v obci Bystričany

Vytváranie audiovizuálneho obsahu počas zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bystričany, počas verejných prerokovaní, reportáží a zaujímavostí v obci v rámci zvyšovania otvorenosti a transparentnosti verejnej správy celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Obec Bystričany

Novoročný príhovor starostu obce Bystričany

Novoročný príhovor starostu obce Bystričany celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Prijatie jubilantov starostom obce

Prijatie obyvateľov, ktorí oslávili krásne životné jubileá 60,70,80 rokov starostom obce dňa 5. novembra 2019 v sále kultúrneho domu v Bystričanoch. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Úcta k starším 2019

Slávnostné posedenie pre seniorov celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Gastro dni obce Bystričany a slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice v Bystričanoch

Gastro dni obce Bystričany a slávnostné otvorenie prístavby hasičskej zbrojnice v Bystričanoch konané dňa 28.9.2019 celý text

ostatné | 28. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Oslavy 75. výročia SNP 1

Oslavy 75. výročia SNP

Výstup na pohorie Vtáčnik a spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia SNP celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
11. ročník festivalu „Dychovky pod Vtáčnikom“ 1

11. ročník festivalu „Dychovky pod Vtáčnikom“

Dňa 17.augusta 2019 sa v prírodnom amfiteátri v našej obci uskutočnil 11.ročník festivalu „Dychovky pod Vtáčnikom“ celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
IBV-mapka

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľností - stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej výstavby ul. Dlhá Bystričany“

OBEC BYSTRIČANY vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností
„Stavebných pozemkov pre účely individuálnej bytovej výstavby na ul. Dlhá Bystričany“


celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky hlasovania

"Voľby prezidenta SR" celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM O VÝRUBE DREVÍN NA POZEMKOCH OBCE BYSTRIČANY

Obec Bystričany oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2019 sa uskutoční na pozemkoch obce Bystričany výrub drevín. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhodnotenie štandardov kvality pitnej vody z verejného vodovodu

za rok 2018 celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Hrobové miesta

PREDĹŽENIE NÁJMU HROBOVÝCH MIEST celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia o úrovni vytriedenia KO

v obci Bystričany za rok 2018 celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

25. mája 2019 celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

VOĽBY

Voľby prezidenta Slovenskej republiky celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Kompostovanie a využitie biologického odpadu

informačné letáky MŽP SR celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
630. výročie obce  1

630. výročie obce

výročie prvej písomnej zmienky obce Bystričany celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Výstava umeleckých diel, publikácií a ocenení rodákov obce Bystričany 1

Výstava umeleckých diel, publikácií a ocenení rodákov obce Bystričany

v auguste 2018 celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Vítame jar na vicykli 1

Vítame jar na bicykli


ostatné | 6. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Inšpirácie k veľkonočným sviatkom 1

Inšpirácie k veľkonočným sviatkom

23.3.2018 celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA 1

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Dotazník celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Z BYSTRIČIANSKEJ  KAPSY 1

Z BYSTRIČIANSKEJ KAPSY

Obecné noviny občanov Bystričian
celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné trhy v centrálnej zóne obce Bystričany

konané dňa 15. decembra 2017 celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Mikuláš v obci Bystričany 1

Mikuláš v obci Bystričany

5. december 2017 celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Prijatie jubilantov obce  1

Prijatie jubilantov obce

v roku 2017 celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 1

Výsledky hlasovania

"Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017" celý text

ostatné | 4. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Výročie SNP, Výstup na Vtáčnik, Pálenie vatry 1

Výročie SNP, Výstup na Vtáčnik, Pálenie vatry

26. august 2017 celý text

ostatné | 26. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Realizácia projektu spolufinancovaného Európskou úniou

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BYSTRIČANY

AKTUALIZÁCIA 2015, ZMENY A DOPLNKY Č.2... celý text

ostatné | 22. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vianoce v centre obce

22.12. 2012... celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Vítanie

Nového roka 2017... celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie jubilantov

obce v roku 2016... celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stretnutie s Mikulášom

v decembri 2016... celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október 2016

mesiac úcty k starším... celý text

ostatné | 9. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Oslavy SNP 2016

Výstup na pohorie Vtáčnik a pálenie vatry ... celý text

ostatné | 6. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň obce Bystričany 2016

20. august 2016... celý text

ostatné | 2. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Zájazd do Terchovej

6. august 2016... celý text

ostatné | 9. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Ukladanie stavebného odpadu na skládku

Oznam... celý text

ostatné | 5. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie predškolákov starostom obce

v roku 2016... celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Rozlúčka s deviatakmi

v roku 2016... celý text

ostatné | 28. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

máj 2016... celý text

ostatné | 14. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň matiek

kultúrne podujatie v roku 2016... celý text

ostatné | 16. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vítame jar na bicykli

2. ročník podujatia... celý text

ostatné | 13. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Sadenie mája

v centrálnej zóne obce... celý text

ostatné | 13. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň učiteľov

slávnostné prijatie v roku 2016... celý text

ostatné | 14. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber odpadu

harmonogram... celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Inšpirácie k Veľkej noci

článok z uskutočneného podujatia... celý text

ostatné | 14. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Výsledky hlasovania

"Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016"... celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vianoce v centre obce

v roku 2015... celý text

ostatné | 30. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stretnutie s Mikulášom

v centrálnej zóne obce... celý text

ostatné | 15. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

v novembri 2015... celý text

ostatné | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Prijatie jubilantov

v roku 2015... celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október

mesiac úcty k starším... celý text

ostatné | 28. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

71. výročie SNP

pálenie vatry... celý text

ostatné | 10. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň obce Bystričany 2015

Festival dychových hudieb... celý text

ostatné | 25. 8. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stretnutie Viesok Slovenska 2015, VIII. ročník

v obci Považany... celý text

ostatné | 20. 7. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Odovzdanie vozidla

DHZ Bystričany... celý text

ostatné | 1. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Oznam o uvoľnení

nájomného bytu... celý text

ostatné | 23. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Minifitness centrum

otvorenie... celý text

ostatné | 5. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Stavanie mája

v roku 2015... celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Deň matiek

v roku 2015... celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Počet podpisov pod

petične hárky... celý text

ostatné | 20. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Uvítanie detí do života

apríl 2015... celý text

ostatné | 14. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vítali sme jar na bicykli

apríl 2015... celý text

ostatné | 14. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Petícia na záchranu lokality Hrádok

v pohorí Vtáčnik pred jej zničením ťažbou kameňa... celý text

ostatné | 15. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Deň učiteľov

2015... celý text

ostatné | 8. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Fašiangy v obci Bystričany

2015 ... celý text

ostatné | 17. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Ukážky jedál s Veľkonočnou tematikou

zo dňa 17.marca 2015... celý text

ostatné | 12. 3. 2015 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber odpadu

v obci Bystričany... celý text

ostatné | 20. 2. 2015 | Autor: Správce Webu

Referendum - výsledky

7. február 2015... celý text

ostatné | 15. 1. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Vianoce v centre obce

2015 ... celý text

ostatné | 15. 1. 2015 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Mikuláš v Bystričanoch

Stretnutie detí s Mikulášom v centre obce... celý text

ostatné | 10. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Jubilanti 2014

prijatie jubilantov starostom obce... celý text

ostatné | 4. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Vyhodnotenie rokov 2010 - 2014

obec Bystričany... celý text

ostatné | 2. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obce Bystričany

konané dňa 15.11.2014... celý text

ostatné | 18. 11. 2014 | Autor: Správce Webu
Foto 1

Október - mesiac úcty k starším

posedenie pre seniorov 2014... celý text

ostatné | 30. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

SK Polstrav Bystričany

extraliga mužov... celý text

ostatné | 6. 10. 2014 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná