Obsah

Deň obce Bystričany 2014

Typ: ostatné
Foto 116. augusta 2014...

Deň obce Bystričany 2014

16. augusta 2014

Dňa 16. augusta 2014 obec Bystričany v spolupráci s členmi kultúrnej komisie a spoločenskými organizáciami obce opäť zorganizovala stretnutie občanov, rodákov a hostína podujatí pod názvom Deň obce Bystričany.

Programdňa začal o 8,oo hodine ráno svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej trojice. Miestny kňaz Miloš Jakubička ju odslúžil s úmyslom za všetkých spoluobčanov.

Kultúrny program pokračoval v prírodnom amfiteátri o 15,30 hod., kde sa malé i väčšie detiv programe pod názvom „Farbičkový koncert pre deti“, zabávali, kreslili, spievali a tancovali. Všetky deti so zvedavosťoua obdivom sledovali vystúpeniespeváčky Miriam Královej z Malaciek, rodáčky z Hornej Nitry.

Slávnostné otvorenie Dňa obce nasledovalo o 16,30 hod. So svojím vystúpením sa predstavil cirkevný spevokol Nádej Bystričany , ktorého začiatok sa datuje od jari roku 1992. V súčasnosti v spevokole pôsobí 22 členov, mužov i žien.Stretávajú sa už vyše 20 rokov, nacvičujú, spievajúa keďže sú cirkevný zbor, v prvom rade účinkujúna svätých omšiach a náboženských podujatiach. V minulosti úspešne reprezentovali obec na ôsmich ročníkoch regionálneho festivaluMariánskych pútnickych piesní. Vystupovali na viecerýchpodujatiach obce ako stavanie mája, pesničková súťaž Repete aBystričiansky slávik, vianočný koncert s dychovou hudbou, oslavy výročia oslobodenia obce, mesiac úcty k starším.Počas celej existencie súboru umeleckým vedúcim , dirigentom, hudobníkom, ale i spevákom je p. Ing. Štefan Zámiška. V novembri 2013 nahral spevokolv nahrávacom štúdiup. Juraja Kankulu v Partizánskom svoje prvé CD, ktoré bolo uvedené do života 1.marca 2014.CD obsahuje10 piesní. Na vydaní nahrávkymá veľkú zásluhu odborný hudobný poradca, primáš folklórneho súboru Jánošík z Partizánskeho pán Ladislav Broďáni. O umeleckú stránkusa zaslúžil člen súboru Nádej, profesionálny hudobník, učiteľ hudby a spevák Mgr. Libor Plevka z Bystričian.

Ďalej sa divákom predstavila spevácka skupina Bystričianka pri ZO JDS. Ľudová pieseň, podfarbená hrou na harmoniku, im učarovala natoľko, že sa vo svojich vystúpeniach stále pridŕžajú tohto žánru. Svoje prvé vystúpenie evidujú od roku 2006. Skupinu 11-členného kolektívu vedie p. Helena Kmeťová. Hru na hudobný nástroj – akordeón, väčšiu časť rokov zastrešoval p. Ján Meliško. V súčasnosti hudobne skupinu doprevádza Marek Bobok zo Zemianskych Kostolian.

Táto spevácka skupina obec reprezentuje každoročne na podujatí seniorov „Jeseň je dar“ v Zemianskych Kostoľanoch. V našej obci účinkuje pri rôznych miestnychkultúrnych podujatiach.

Hosťom dňa obce bola detská Dychová hudba Hradišťanka spoločne s mažoretkami Akord z obce Hradište, z malej dedinky pri Partizánskom. Vznikla pred 30 rokmi.Má 40 členov, vekový priemer cca 16 rokov. Ich hodinové vystúpenie návštevníci sledovali s veľkým záujmom. Mažoretky spestrili tento koncert svojimi tanečnými pochodovými kreáciami.

Ďalej pódium patrilo od 19,00 hod. country skupine KAŇON z Kanianky. Ich dvojhodinový country koncert zaujal mladších, ale i starších. Známe piesne si spoločne s kapelou ľudia i zaspievali. Až do 24,00 hodiny sa bavili a tancovali na večernej tanečnej zábave práve s touto kapelou.

Špeciálne pre túto príležitosť zástupcovia spoločenských organizácií v našej obciponúkali priamo v areáliguláše na viacero spôsobov. Poľovnícke združenie Hrádok Bystričany variloguláš z diviny, Slovenský zväz záhradkárov – fazuľový guláš, Dobrovoľný hasičský zbor – hasišský guláš, TJ Dynamo Bystričany – športový guláš. Členky Jednoty dôchodcov Slovenska napiekli koláče. Okrem toho bolo občerstvenie zabezpečené v bufete telovýchovnej Jednoty Dynamo, kde nechýbala ani pečená klobása.

Návštevníci mohli obdivovať vlastnoručne pečené a zdobené medovníky pani Márie Maťovej, občianky z Dolnej domoviny. Svoju vlastnoručnú tvorbuprišla ukázať i ľudová remeselníčka p.Hudokováz Veľkého Klíža, ktorá sa venuje výrobkom zo slamy a aranžovaniu sušených kvetov.

Deti si mohli dať svoju tváričku skrášliť maľovanými ornamentmi. V ponuke bola icukrová vata, farebné balóny. Sprístupnená bola i pamätná izba obce Bystričany večer do19,00 hodiny.Vytvorené: 9. 9. 2014
Posledná aktualizácia: 6. 8. 2017 23:44
Autor: Správce Webu