Obsah

Október - mesiac úcty k starším

Typ: ostatné
Foto 1posedenie pre seniorov 2014...

Október - mesiac úcty k starším

posedenie pre seniorov 2014

Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje opodstatnenosť a  pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžene patrí rodičom, starým či prastarým rodičom.

V októbri – mesiaci úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, obec Bystričany opäť zorganizovala stretnutie seniorov v kultúrnom dome. V úvode programu sa starším spoluobčanom prihovoril pán starosta Vojtech Bartoš. S divadelným predstavením pod názvom „Pozdravy zo starobinca“ vystúpili členovia súboru Košovan z Kanianky pod vedením Viliama Kurbela. Úsmevne ladeným príbehom starého mládenca, listami z domova dôchodcov a piesňami v sprievode harmoniky, pobavili našich seniorov. Na tomto posedení nechýbal ani teplý čaj s rumíkoma chutné a dobre prepečené pagáče.

Milí seniori, prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.
Všetko dobré Vám zo srdca želá obec Bystričany.Vytvorené: 30. 10. 2014
Posledná aktualizácia: 10. 8. 2017 23:28
Autor: Správce Webu