Obsah

Oznam o doručovaní rozhodnutí miestnych daní a poplatkov do domácností

Typ: ostatné
Starosta obce Bystričany oznamuje občanom, že v týchto dňoch budú do domácností doručované rozhodnutia – za daň z nehnuteľností, za daň za psa a za miestny poplatok za komunálny odpad, prostredníctvom zamestnancov obce.


Žiadame občanov, aby v rámci sprísnených bezpečnostných opatrení mali k podpisu pripravené vlastné pero a pri prevzatí používali rúško.


Starosta obce dôrazne žiada občanov, ktorí sú v domácej karanténe  a o ktorých obec Bystričany nemá vedomosť, aby sa nahlásili e-mailom alebo telefonicky na obecný úrad a v žiadnom prípade neotvárali zamestnancom obce a poštu nepreberali.


Prosíme daňovníkov, aby úhradu predpísaných platieb daní a poplatkov vykonávali výhradne bankovým prevodom, resp. prostredníctvom internetbankingu. Vzhľadom na súčasnú situáciu platby do pokladne obce inkasovať nemôžeme. Starších spoluobčanov prosíme, aby pri úhradách na účet poprosili  o pomoc svojich príbuzných.


Údaje k bankovému prevodu :
Bankové spojenie : VÚB banka
Číslo účtu v tvare IBAN : SK56 0200 0000 0000 1802 3382
Suma na úhradu je uvedená v rozhodnutiach
Do poznámky uveďte : Meno a priezvisko poplatníka, účel platby (napr. DzN, KO, PES)

Ďakujeme, že nám pomáhate zvládať túto situáciu a k výzvam a nariadeniam v súvislosti s koronavírusom sa správate maximálne zodpovedne.
                                                                                            
 
  Mgr. Filip Lukáč, starosta obce


Vytvorené: 1. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2020 10:42
Autor: Správce Webu