Obsah

OZNAM O VÝRUBE DREVÍN NA POZEMKOCH OBCE BYSTRIČANY

Typ: ostatné
Obec Bystričany oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2019 sa uskutoční na pozemkoch obce Bystričany výrub drevín.

 

Obec Bystričany oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2019 sa uskutoční na pozemkoch obce  Bystričany výrub drevín,  v časti Vieska i v časti Bystričany, na základe rozhodnutia o súhlase na výrub, ktoré nám vydala obec Oslany dňa 1.3.2019, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, § 69 ods. 1 pís. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Náhradná výsadba bude prebiehať počas roka 2019.

Detailný popis drevín je dostupný k nahliadnutiu v priloženom súbore na stiahnutie.

tu ku stiahnutiu

Správu pridal: Mgr. Filip Lukáč, starosta obce Bystričany

 


Príloha

Vytvorené: 15. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2019 13:57
Autor: Správce Webu