Obsah

Oznámenie o správnom konaní o výrube drevín

Typ: ostatné
Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany sp.č. 376/2019

Informácia o začatom správnom konaní obce Bystričany sp.č. 376/2019

 

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu  o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania  v začatom  správnom konaní podľa § 82 ods.3 uvedeného zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie  na adresu : Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora č. 1/17, 972 45 Bystričany, alebo elektronicky na adresu : obec@bystricany.sk  .

 

Žiadateľ Karol Grigel, bytom Námestovo, 1.mája 1168/21 žiada o vydanie súhlasu na výrub nasledovných drevín : druh porastov lipa, parcela č. 24, druh pozemku ovocný sad,

 

katastrálne územie Chalmová

Odôvodnenie žiadosti : jedná sa o výrub preschnutých a vyvrátených stromov v blízkosti areálu Reedukačného centra v Chalmovej z dôvodu ohrozenia osôb a majetku.

 

 

 

 

Správne konanie začalo :  4.10. 2019

Zverejnené : 4.10.2019

 


Vytvorené: 4. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2019 07:42
Autor: Správce Webu